Mantrat RUSTI för astraldelningen

Mantrat RUSTI för astraldelningen 850 480 Universal

Eleven ska lägga sig i sin bädd, i horisontal position. Han/hon ska låta sin kropp slappna av så att inte någon muskel trycker på astralkroppen. Slumra in samtidigt som du uttalar mantrat RUSTI, så här:

RRRRROOOOOSSSSSTIIIII…

Detta mantra ska uttalas mentalt. Lärjungen bör i dessa stunder förvandlas till en spion över sin egen sömn.

När eleven väl befinner sig i detta tillstånd av dvala och sömnighet som föregår sömnen, ska man resa sig ur sin säng och gå ut ur sitt rum. Den studerande ska inte bekymra sig för vad som ska hända med hans eller hennes kropp utan resa sig från sig säng och gå ut ur sitt rum. Hur? På vilket sätt? Nästan alla studerande tror att det handlar om en praktik i magnetism eller självsuggestion eller hypnos. Man ska helt enkelt resa sig från sin säng och naturen kommer att göra resten. Den kommer att veta hur den ska separera den fysiska kroppen från den astrala kroppen. Eleven behöver bara resa sig och gå ut ur sitt rum och naturen kommer att göra resten.

Väl utanför sitt rum, ska den studerande göra ett litet hopp med avsikten att sväva i rymden och, om man svävar, kommer man då att kunna besöka den Gnostiska Kyrkan på några sekunder. Men om man inte svävar ska eleven på nytt lägga sig i sin säng och upprepa experimentet. Vissa lyckas omedelbart, för andra tar det månader och till och med år att lära sig, men den som är ihärdig lyckas till slut.

Samael Aun Weor
Zodiakisk kurs, kapitel 3
Mantrat RUSTI för astraldelningen