Ljusets och mörkrets träd

Ljusets och mörkrets träd

Ljusets och mörkrets träd 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Det gläder mig att sända er denna illustration som döptes till namnet…

…LJUSETS OCH MÖRKRETS TRÄD

Först av allt, uppskattade läsare, måste vi säga att denna illustration uppträder i den bok som bär titeln Studium Universale, skriven av Valentín Weigel, som var filosof, författare och tysk mystiker från Sachsen och, enligt vissa, en föregångare till Teosofin. Detta skedde mellan åren 1533 och 1588. Den fullständiga titeln till den första utgåvan av boken, från år 1618, är Studium Universale, das ist, alles das jenige, so von Anfang des Welt biss an das Ende je gelebet, gescrieben, gelesen, oder gelernet werden möchte.

Översättning: ‘Universell Studie, detta är allt som man önskar sig från världens början till slut, för att levas, skrivas ned, läsas eller inläras’.

Inför våra ögon ser vi tydligt en hand som är utsträckt från himlen för att genomkorsa molnen och visa oss ett träd som förgrenar sig. Detta är Theomegalogos hand. Trädet till vänster är ett äppelträd, det till höger förefaller vara ett fikonträd. Äppelträdet är, allegoriskt sett, sedan århundraden, symbolen för kunskapens träd på gott och ont – sexualiteten. Man associerar den med änglafallet och, här i Gnosis, representerar den sexualitet som leder till otukten, med förlusten av vår sädesvätska. 

Den bibliska traditionen säger oss att ADAM OCH EVA, efter deras utvisning från paradiset, upptäckte de att de vara nakna och täckte sitt kön med blad från ett fikonträd. Det är underligt att fikonträdet är den Elemental som pålägger otuktsidkarna karma, enligt vad V.M. Samael säger.

Mellan de bägge träden framträder en oändlig mängd stjärnor och en stor sol. Dessa stjärnor är de Monader som ska komma till jorden, och solen representerar de solära dynastierna som vakar över skapelsens utveckling.

Under denna sol, där denna sol slutar, observerar vi en halvsfär som är representativ för den jordiska världen eller platsen för de mänskliga raserna. Där, i centrum av denna halvsfär, kan man skymta Davidsstjärnan eller Salomos Sigill, eftersom det är i det mänskliga riket som vi kan uppnå seger i det Stora Alkemiska Verket, vilket symboliseras av de två trianglarna som korsar varandra.

Därefter finns det två stora sfärer och var och en delar rötter med varandra. Den sfär som innehåller rötterna till kunskapens träd på gott och ont visar oss rötter som är rena och fyllda med lysande strålar.

Den andra sfären, den som innehåller fikonträdets rötter, är förvridna och omgivna av ett väldigt mörker. Sådant är ödet för den gudomliga steriliteten, avsaknaden av gudomliga värden, bristen på själsliga krafter, etc. etc. etc.

De armar som, endera håller på att plocka äpplen, eller tar blad från fikonträdet är mycket besynnerliga. Det är totalt sex armar, vilket påminner oss om Arkana 6 i Kabbala: Obeslutsamheten. Vi ska komma ihåg att vi har den fria viljan att välja helighetens väg eller den andra, av förtappelse.

Mellan bägge sfärerna som innehåller rötterna till de två nämnda träden, kan vi se många ögon. Dessa ögon är ett bevis på Guds närvaro, som ser allt och känner allt, såväl de avskyvärda sakerna som de outsägliga.

Jag skänker er nu några fraser för att gå in i reflektion:

«Om kyskheten inte är en dygd är den, utan tvekan, en kraft».
Jules Renard

«Ett ögonblick av barmhärtighet minskar inte på något sätt skärpan i den plikt som vi måste uppfylla  ».
Moliere

«Den sanna barmhärtigheten är i sig spontan, den faller likt ett ljuvligt regn över Moder Jord ».
Shakespeare

«Barmhärtigheten är en del av rättvisan  ».
J. Joubert

FAC, QUOD FACIENDUM EST.
─‘Gör vad som måste göras’─.

KWEN KHAN KHU