Ορίζοντες φωτός

Ορίζοντες φωτός 1693 952 V.M. Kwen Khan Khu
Ορίζοντες φωτός

Στην παρούσα πραγματεία με τίτλο Ορίζοντες φωτός, ο Α.Δ. Kwen Khan Khu κάνει μια παρουσίαση της γνώσης του στα θέματα που προκύπτουν σε αυτό που παραδοσιακά είναι γνωστό ως αποκρυφισμός ή εσωτερισμός, αλλά που, κατά την αποκάλυψη αυτών των αινιγμάτων, γίνεται γνωστό ως Γνώση. Αυτή η Γνώση είναι, λοιπόν, η αποκάλυψη του απόκρυφου, η επεξήγηση του αγνώστου, η φώτιση εκείνου που ποτέ το σκοτάδι του νου δεν είχε κατανοήσει. Πρόκειται, επιπλέον, για ένα έργο γεμάτο με την ομορφιά των ποιημάτων στα οποία η ψυχή του συγγραφέα επιδεικνύει με σαφή τρόπο τις αβεβαιότητες, τις κορυφές και τις κοιλάδες τις οποίες διανύει στο δρόμο της προς την αλήθεια. Ένα υπέροχο έργο ως προς τη διδασκαλία, τον λυρισμό και την απλή και άμεση γλώσσα, απαραίτητο για όποιον πραγματικά επιχειρεί να ανακαλύψει τα μυστικά που βρίσκονται κλεισμένα στον ίδιο τον εαυτό του.