Orizonturi de lumină

Orizonturi de lumină 1693 952 V.M. Kwen Khan Khu
Orizonturi de lumină

În prezentul tratat intitulat Orizonturi de lumină, V.M. Kwen Khan Khu face o demonstrație a înțelepciunii sale cu privire la aspecte care în mod tradițional au fost cunoscute sub numele de ocultism sau ezoterism, dar care, în dezvăluirea acestor enigme, ajunge să fie cunoscut sub numele de Gnoză. Această Gnoză este deci revelația ocultului, explicația necunoscutului, iluminarea a ceea ce întunericul minții nu înțelesese niciodată. În plus, este vorba despre o operă încărcată cu frumusețea poeziilor, în care sufletul autorului arată în mod explicit incertitudinile, culmile și văile prin care călătorește în drumul său spre adevăr. O operă formidabilă prin didactică, prin lirism și prin limbajul simplu și direct, esențială pentru oricine se aventurează cu adevărat să descopere secretele care sunt zăvorâte în sine.