Ka beskonačnosti (autobiografija)

Ka beskonačnosti (autobiografija) 1697 954 V.M. Kwen Khan Khu
Ka beskonačnosti (autobiografija)

Ovo delo jeste rezultat plodne potrage, koju je sproveo njegov autor, oko najvažnije enigme koju citira Filozofija svih vremena. Ova enigma je svojstvena svakom čoveku, nezavisno od rase, jezika, boje kože, veroispovesti ili socijalnog statusa. Odnosimo se na BIĆE koje je u osnovi dubine svake osobe i kojem su svi filozofi posvetili život tokom vekova i milenijuma, pokušavajući da razotkriju misteriju koja ih okružuje sa jedinim ciljem da ga otelotvore. Autor postepeno razotkriva svoje napore, svoje borbe, svoju upornost i istrajnost tokom ovog divnog i teškog putovanja, koje će nas, prema hermetičkom predanju, odvesti ka Kraljevstvu intimne Autorealizacije Bića.