Προς το Άπειρο (αυτοβιογραφία)

Προς το Άπειρο (αυτοβιογραφία) 1697 954 V.M. Kwen Khan Khu
Προς το Άπειρο (αυτοβιογραφία)

Το παρόν έργο είναι το αποτέλεσμα μιας καρποφόρας έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον συγγραφέα του ίδιου, σχετικά με το πιο σημαντικό αίνιγμα που αναφέρει η Φιλοσοφία όλων των καιρών. Αυτό το αίνιγμα είναι έμφυτο σε κάθε ανθρώπινο ον, χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας ή κοινωνικής θέσης. Αναφερόμαστε στο ΕΙΝΑΙ που κρύβεται στα βάθη κάθε ατόμου και στο οποίο όλοι οι φιλόσοφοι έχουν αφιερώσει τις ζωές τους, στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετιών, προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριο που εσωκλείει με μοναδικό σκοπό να το ενσαρκώσουν. Ο συγγραφέας μας αναλύει κλιμακωτά τις προσπάθειές του, τις μάχες του, την επιμονή του και την σταθερότητά του κατά αυτή την υπέροχη και σκληρή διαδρομή, η οποία θα μας φέρει, όπως το αναφέρει η ερμητική παράδοση, μέχρι το Βασίλειο της Εσωτερικής Αυτοπραγμάτωσης του Είναι.