Spre nemărginire (autobiografie)

Spre nemărginire (autobiografie) 1697 954 V.M. Kwen Khan Khu
Spre nemărginire (autobiografie)

Această operă este rezultatul unei căutări fructuoase, efectuată de autorul acestei lucrări, în jurul celei mai importante enigme citate de Filosofia din toate timpurile. Această enigmă este inerentă fiecărei ființe umane, fără distincție de rasă, limbaj, culoare, crez sau statut social. Ne referim la FIINȚA care stă la baza profunzimilor fiecărei persoane și căreia toți filosofii și-au dedicat viața, de-a lungul secolelor și mileniilor, încercând să dezvăluie misterul care o înconjoară, cu singurul scop de a o încarna. Autorul își dezvăluie treptat eforturile, luptele, tenacitatea și perseverența pe tot parcursul acestei minunate și grele călătorii, care ne va duce, conform tradiției ermetice, spre Regatul Autorealizării Intime a Ființei.