Εσωτερική Πραγματεία της Ρουνικής Μαγείας

Εσωτερική Πραγματεία της Ρουνικής Μαγείας 1586 892 V.M. Samael Aun Weor
Εσωτερική Πραγματεία της Ρουνικής Μαγείας

Μια εξαιρετική πραγματεία στην οποία επιτυγχάνεται η εξαγωγή του βαθύ και αληθινού συμβολισμού των ρουνικών γραμμάτων, με σεβασμό στη μάχη του ανθρώπου για την αναζήτηση της θεμιτής εσωτερικής απελευθέρωσης. Ένα έργο που μας δείχνει όλες τις ρουνικές ασκήσεις που άλλοτε πλούτιζαν τους Ηλιακούς Άνδρες και τις Ηλιακές Γυναίκες που φιλοξενούνταν στα βόρεια του κόσμου μας, τους καιρούς που η λύρα των Θεών δεν είχε πέσει κατακερματιζόμενη στο λιθόστρωτο του Ναού.