Stilla det Mentala Sinnet med mantrat WU

Stilla det Mentala Sinnet med mantrat WU 850 480 Universal
Den kinesiske Mästaren Wu Wen (…) gav sig av till Mästaren Huai Shi, vilken lärde honom att meditera med hjälp att det heliga mantrat WU. Detta mantra sjungs mentalt med bokstaven U (svenska O) upprepad två gånger: OOOOOOO, OOOOOOO, under det att vokalljudet förlängs, så som imiterande ljudet av en orkan när den tjuter i bergspasset, eller som vågornas oerhörda slag mot stranden. Detta mantra görs mentalt när vi praktiserar meditation med avsikten att uppnå stillhet och tystnad i det mentala sinnet, när vi behöver tömma det mentala sinnet på alla typer av tankar, begär, minnen, bekymmer, etc. […] Wu Wen sjöng mantrat WU. Med U imiterade U vindens ljud i bergspasset, ljudet från havet när det slår mot stranden. Wu Wen kunde på ett vist sätt kombinera meditation med sömnighet. Wu Wen sjöng sitt mantra med det mentala sinnet och han tänkte inte på någonting. När någon önskan eller minne eller tanke uppstod i hans sinne, avvisades detta inte av Wu Wen: han studerade detta, han analyserade detta, han förstod detta i det mentala sinnets alla nivåer och därefter glömde han detta på ett radikalt, totalt eller definitivt sätt. Wu Wen sjöng sitt mantra på ett kontinuerligt sätt. Han önskade sig ingenting, han resonerade inte, varje önskan eller tanke som uppstod i det mentala sinnet förstods på ett tillbörligt sätt och därefter glömdes det. Mantrats sång avbröts inte, myggorna och dess stick hade inte längre någon betydelse.

Samael Aun Weor
Buddhas Halsband Kapitel 18