Praktik för att känna till behoven och girigheten

Praktik för att känna till behoven och girigheten 850 480 Universal
Lägg dig ner i form av en stjärna, öppna benen och armarna till höger och vänster. Koncentrera dig nu på dina egna omedelbara fysiska behov. Meditera, reflektera över vart och ett av dessa behov. Slumra in under det att du själv försöker upptäcka var behovet slutar och var girigheten börjar. Om din praktik av koncentration och inre meditation är korrekt, kommer du i en inre vision att upptäcka vilka dina legitima behov är och vilka är girighet. Kom ihåg att endast genom att på ett djupt sätt förstå behovet och girigheten kommer du att kunna etablera sanna grunder för en korrekt tankeprocess.

Samael Aun Weor
Introduktion till Gnosis, kapitel 5