Alhemijska objašnjenja

Alhemijska objašnjenja 1570 883 V.M. Kwen Khan Khu
Alhemijska objašnjenja

Srednji vek je na sjajan način procvetao u Francuskoj, tamo gde su masoni – „zidari“ – podigli u kamenu slavne hramove, vrhunac gotike, kao da su molitve Svevišnjem. I među veličanstvom ovih kamenih masa oni su zaveštali svoju mudrost na izgradnji Salomonovog hrama, koji svako od nas može – i mora – da gradi istim materijalom, naime prema Svetom Pismu: „kamenom spoticanja i stenom sablaznosti“.

Ovim delom čitalac će krenuti na putovanje kroz to milenijumsko nasleđe kojem se čovečanstvo sada divi i istovremeno ga zanemaruje, poput najlepših gotičkih katedrala. Ali iz ruke autora moći će da razume svaku sliku, svaki simbol i svaku tajnu koju mu do sada niko nije mogao otkriti.