Presveti Treći Logos

Presveti Treći Logos 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Presveti Treći Logos

Još iz najstarijih vremena, različite religije su govorile o dupliranju triju sila, triju apstraktnih entiteta koje nazivamo „Bogom“. Treći aspekat jedinstvene prvobitne sile koja je poznata pod imenom Šiva, Binah, Sveti Duh itd. u muškom obliku, a Šakti, Kundalini, Devica Marija itd. u ženskom obliku, za sve mrtve religije jeste zaista nepoznati entitet, o kom se priča, a da se jasno ne zna o čemu je reč.

Uzvišenjem transcendentalne mudrosti – Gnoza, V.M. Samael Aun Weor u ovoj knjizi definitivno otklanja veo misterije u pogledu trećeg lica Brahme, tako da tragač za istinom spozna koji je pravi put prema večnosti, put kog bismo mogli preći, samo držeći u ruci večitu omnipotentnu i omniprezentnu Vatru, koja je poznata pod imenom Treći Logos ili Marija ­– RAM-IO.