Svetom Osmicom i Svetim redom sa Tibeta

Praktika sa Svetom Osmicom i Svetim redom sa Tibeta

Praktika sa Svetom Osmicom i Svetim redom sa Tibeta 850 480 Universal

Ležeći u svom krevetu, pre nego što će zaspati, student će realizovati sledeću praktiku:

Smiriće pamet i postaviće je u tišinu, zaspaće misleći figuru svete Osmice – beskonačnost, Nacrtajte je preko srca u skladu sa prethodnim opisom. Ostavite da se figura upije u vašu svest, stavite pamet u belo i nemojte misliti ni na šta.

Tako ćete posle izvesnog vremena Probuditi Svest u tom regionu koji se zove Astralni Svet.

Sveta Osmica je vrlo važan i interesantan simbol, sadrži, određuje i spaja magnetske struje koje se uspostavljaju između Zemaljskog čoveka i Duhovnog. Ovaj simbol, kojim upravlja atomska energija, spaja i razdvaja sve elemente, ako se nacrta srednjim prstom, kažiprstom i palcem na površini srčanog pleksusa.

Učenik, pre nego što će početi da radi ovu praktiku, treba da iz sveg srca i sa svom svojom dušom invocira Velikog Regenta Svetog Reda sa Tibeta, Bagavana Aklaivu. Ovaj red je najsnažniji od svih orijentalnih tradicija. Sastoji se od 201 člana, viši plan je sastavljen od 72 brahmana.

Bagavan Aklaiva će vam pomoći da izađete svesno u Astralno telo. Invocirajte ga kada meditirate nad svetim simbolom Beskonačnosti. Jedne noći, nebitno koje, bićete pozvani pred hram u Himalajima. Ovde ćete biti podvrgnuti na sedam proba. Ovde će vam se pokazati Sveta nauka.

Samael Aun Weor
Ezoterički kurs kabale, poglavlje 1