Magie cristică aztecă

Magie cristică aztecă 1576 886 V.M. Samael Aun Weor

La răsăritul timpurilor, atunci când Dumnezeu s-a sacrificat în propriul foc pentru a da naștere creației, din neantul ce conține totul și-a făcut apariția o primă manifestare duală: Omeyocan. De atunci și până în zilele noastre, specia umană l-a căutat pe acel Dumnezeu primordial iar aztecii au dezvoltat o cunoaștere a acestuia cu adevărat profundă, pe care au lăsat-o moștenire în miturile lor. Această operă a V.M. Samael Aun Weor este o adevărată minune a cunoașterii, atât despre acel popor sacru care în Vârsta sa de Aur s-a apropiat atât de mult de divinitate, cât și despre adevărurile pe care le-a manifestat în mitologia, mistica și în profundul respect și venerarea față de acel Dumnezeu Tată-Mamă, lăsându-le moștenire în textele și sculpturile în piatra dură. Cititorule, pregătește-te pentru o călătorie în trecut prin care îți vei putea înțelege prezentul și te vei putea pregăti pentru viitor.