Astečka hristička magija

Astečka hristička magija 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Astečka hristička magija

Kada se u zori kreacije Bog žrtvovao u sopstvenoj vatri da bi se rodila kreacija, iz ničega koje sadrži sve, pojavila se prva dualna manifestacija: Omeyocan. Od tada pa do današnjih dana ljudska vrsta je tražila onog prvobitnog Boga, a Asteci su razvili jednu spoznaju ovog Boga, koja je zaista duboka i ostavljena je kao nasleđe u njihovim mitovima.Ovo delo V.M. Samaela Aun Weora jeste istinsko čudo spoznaje, kako o onom svetom narodu koji se u Zlatnoj epohi veoma mnogo približio božanstvu, tako i o istinama koje su mamnifestovali u svojoj mitologiji, u svojoj mistici i u svom dubokom poštovanju i obožavanju onog Boga Oca-Majke i kog su ostavili kao nasleđe u svojim tekstovima i skulpturama uklesanim u tvrdom kamenu. Pripremi se, čitaoče, za putovanje u prošlost kojim da razumeš svoju sadašnjost i pripremiš svoju budućnost.