Evolution

Evolution, involution, revolution

Evolution, involution, revolution 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I Praktiken har vi kunnat verifiera att såväl de Materialistiska som de Spiritualistiska Skolorna är fullständigt buteljerade i evolutionsdogmen. Moderna åsikter rörande människans ursprung och…

read more

Sanningen

Sanningen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Under barn och ungdomstiden börjar den ”via crucis” som är förbunden med vår miserabla existens med många mentala svårigheter, intima familjetragedier, motsättningar i hemmet och i…

read more
Criaturas mecánicas

Mekaniska varelser

Mekaniska varelser 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vi kan inte på något sätt förneka att Upprepandets Lag har sin gång i varje ögonblick i vårt liv.  Under varje dag av vår existens…

read more

Det gnostiska Egypten

Det gnostiska Egypten 1593 896 V.M. Kwen Khan Khu
Egypten, detta vackra och tusenåriga land betäckt av Nilens vatten, har sedan århundraden varit inspirationskälla och anledning till analyser av experter, konstnärer, poeter, historiker, etc… read more

Mayamaysterier

Mayamaysterier 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Ett verk kallat att bli en oumbärlig länk i den kunskapskedja som kommer att leda oss till en vis tolkning av vad detta folk uppnått, utan något tvivel, den visa förening mellan det gudomlig… read more
La Doctrina Secreta de Anáhuac

Anáhuacs hemliga lära

Anáhuacs hemliga lära 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
En avhandling som sammanfattar den historiska och antropolgiska transcendensen beträffande de atlantiska ättlingar som lyckades skapa en av de mest storslagna civilsiationerna som mänskliget… read more
Handbok i praktisk magi

Handbok i praktisk magi

Handbok i praktisk magi 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Detta verk med titeln Handbok i praktisk magi av Vattumannens Avatar – Samael Aun Weor -, är en skatt av praktisk esoterik. Långt borta från de hundratals och tusentals volymer med komplexa … read more
Magia Crística Azteca - V.M. Samael Aun Weor

Kristlig aztekmagi

Kristlig aztekmagi 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
När Gud i tidernas gryning offrade sig i sin egen eld för att ge upphov till skapelsen, reste sig från intet, som innehåller allt, en första dual manifestation: Omeyocán. Därifrån fram till … read more