Fundamentalni pojmovi o endokrinologiji i kriminologiji

Fundamentalni pojmovi o endokrinologiji i kriminologiji 1583 890 V.M. Samael Aun Weor
Fundamentalni pojmovi o endokrinologiji i kriminologiji

Ovo delo podučava nas, u prvom redu, o izvanrednoj vezi koja postoji između percepcije nevidljivog sveta i superiornog razvijanja endokrinih žlezdi, a potom nam objašnjava motiv raznih pogrešnih ponašanja u koje obično upadaju veliki broj pseudo-ezoteričara onda kada svojim apsurdnim tvrdnjama, zbog nepravilne psihičke ili metafizičke percepcije, stižu da nanose bol svojim bližnjim.