Fundamentele Opvoeding

Fundamentele Opvoeding 1586 892 V.M. Samael Aun Weor
Fundamentele Opvoeding - E.M. Samael Aun Weor

Een verhandeling over ethiek en psychologie waarin de oorzaken van vele sociale problemen zeer diepgaand worden bestudeerd, zoals, bijvoorbeeld, ambitie en angst, evenals de onevenwichtigheden en het misbruik dat bestaat in de diverse lagen van de bevolking en in de verschillende fases van het menselijke leven, zoals, bijvoorbeeld, de kindertijd, de adolescentie, de volwassenheid, de ouderdom, etc. Een fundamenteel werk om onszelf op te voeden en om onze eigen kinderen op te kunnen voeden.

Fundamentele Opvoeding
E.M. Samael Aun Weor