Mantrat ”O” och bön till Kristus

Mantrat ”O” och bön till Kristus 850 480 Universal
De som vill lära sig att gå ut i astralkroppen av egen vilja; de som önskar få tillträde till Jinas vetenskap, för att lära sig att placera sin fysiska kropp i den fjärde dimensionen och förflytta sig med den fysiska kroppen, utan behov av flygplan, till vilken plats som helst i världen; de som på ett brådskande sätt har behov av klärvoajans och kläraudiens, bör dagligen koncentrera sitt sinne på hjärtchakrat och meditera djupt över detta underbara centrum. En timme om dagen av meditation över detta centrum visar sig vara underbart. Mantrat till detta chakra är vokalen O, som vokaliseras genom att förlänga ljudet, så här: ÅÅÅÅÅÅÅ. Man måste be till Kristus och be honom i den praktik som här har indikerats att han väcker hjärtats chakra hos oss.

Samael Aun Weor
Det Fullkomliga Äktenskapet, kapitel 17