Το μάντρα «Ο» και προσευχή στον Χριστό

Το μάντρα «Ο» και προσευχή στον Χριστό 850 480 Universal
Εκείνοι που θέλουν να μάθουν να εξέρχονται με αστρικό σώμα κατά βούληση. Εκείνοι που θέλουν να εισέλθουν στην επιστήμη των Χίνας για να μάθουν να τοποθετούν το φυσικό τους σώμα μέσα στην τέταρτη διάσταση και να μεταφέρονται με φυσικό σώμα, χωρίς την ανάγκη αεροπλάνου, σε κάποιο μέρος του κόσμου. Εκείνοι που χρειάζονται επειγόντως την διόραση και την διακοή, πρέπει να συγκεντρώνουν καθημερινά τον νου τους στο καρδιακό τσάκρα και να διαλογίζονται βαθιά σε αυτό το υπέροχο κέντρο. Μια ώρα καθημερινού διαλογισμού σε αυτό το κέντρο αποδεικνύεται υπέροχη. Το μάντρα αυτού του τσάκρα είναι το φωνήεν Ο, το οποίο φωνοποιείται επιμηκύνοντας τον ήχο, έτσι: ΟΟΟΟΟΟΟ. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Χριστό, ζητώντας, κατά τη διάρκεια που υποδεικνύεται εδώ, να μας αφυπνίζει το τσάκρα της καρδιάς.

Samael Aun Weor
Ο Τέλειος Γάμος, κεφάλαιο 17