Utveckling av kläraudiensen

Utveckling av kläraudiensen 850 480 Universal
Det finns några mycket mäktiga mantras för att väcka den magiska hörseln och förvärva kläraudiensen: AUM CHIVA TUN E. AUM vokaliseras så här: Öppna munnen väl för att uttala A, runda den med Å och slut den med M. Och förläng varje vokalljud. Mantrat CHI vokaliseras genom att hålla kvar ljudet från I länge. Mantrat VA, genom att förlänga vokalen A. Mantrat TUN, med kraft, på ett sätt så att T slår mot O. Och detta O förlängs ganska mycket. Och med N ger man det en ackompanjerad resonans. Slutligen, det ensamma E, ska förlängas så mycket man kan, så här: EEEEEEEEEEEEEEEEE… I AUM, höjs tonen i vokalen A; och tonen går ner i ÅM. Och övriga mantras i en lägre ton än ÅM. Genomför denna underbara övning under en timme dagligen åtföljt av ett korrekt uppträdande kommer du mycket snart att börja märka dess effekter.

Samael Aun Weor
Logos, Mantra, Teurgi, kapitel 9