Astraldelning för användandet av föreställningsförmågan

Astraldelning för användandet av föreställningsförmågan 850 480 Universal
Man måste skilja mellan den avsiktliga föreställningsförmågan och den mekaniska föreställningsförmågan. Det är uppenbart att den mekaniska föreställningsförmågan visar sig vara själva fantasin. Maktens nyckel ligger i att förena viljan och föreställningsförmågan i en vibrerande harmoni. Det finns en nyckel för att gå ut i det astrala och den är snabb: när man vaknar från den normala sömnen, sluter man sina ögon, utan att röra sig, och med slutna ögon föreställer man sig på ett levande sätt vilken plats som helst. Men inte föreställa sig att man föreställer sig, man måste översätta det i handling. Känn er helt säkra på att vara på den plats som ni föreställer er, förena viljan med föreställningsförmågan och det är logiskt att om ni lyckas med denna förening, kommer resultatet att vara en seger. Aktivera föreställningsförmågan, sätt igång att promenera på den plats som ni föreställer er med tilltro. Om man gör denna praktik och man lyckas med samspelet mellan viljan och föreställningsförmågan – denna är feminin -, utan att röra er i sängen, under det att ni bevarar sömnigheten och föreställer er platsen, när ni gör ett försök med viljan och sätter igång att promenera med bestämdhet, kan ni gå vart ni vill Vid ett visst tillfälle befann jag mig i en djungel och, när jag passerade på en stig, talade man till mig om ett berg. Eftersom det var en farlig plats, gav jag mig av för att utforska den i det astrala. Jag föreställde mig berget, jag såg dimma, några trappsteg och en grupp av Adepter. När jag kom till denna plats gav man mig en sked med honung, den Vita Logens föda och Visdomens bröd; därefter gav de mig en utrensning av ricinolja för att rena min mage. Nästa dag gick jag ut i den kropp på vilken man hade renat magen. Jag såg stjärnorna och gjorde Runan Man. Adepterna befallde mig att gå ner i helvetesvärldarna. Jag gick in i en region av djupt mörker där några vilda bestar attackerade mig, det vara mina Jag. Jag blev tvungen att gå in genom dörrar där jag knappt rymdes, genom trånga vägar, och därifrån gå ut genom en panteon. Allt som har att göra med Egot är död och olycka, det är Mefistofeles, man måste arbeta mycket hårt.

Samael Aun Weor
Tarot och Kabbala , kapitel 2

*

code