Astralno dupliranje pomoću imaginacije

Astralno dupliranje pomoću imaginacije 850 480 Universal
Treba da pravimo razliku između Namerne Imaginacije i Mehaničke Imaginacije; očigledno se dokazuje da je Mehanička Imaginacija zapravo Fantazija. Ključ moći nalazi se u Volji i Imaginaciji u vibrantnoj harmoniji. Postoji jedan ključ za izlazak u Astral i ovaj je brz: „Kada se probudi iz sna, osoba neka zatvori oči, da se ne miče i zatvorenim očima da intenzivno imaginira bilo koje mesto (ali da ne imaginira da imaginira. Treba da transponuje u činjenice, da se oseća potpuno sigurnom da se nalazi na imaginiranom mestu, da ujedini Volju sa Imaginacijom i logično je, kada se postiže ujedinjenje, rezultat je pobeda. Neka uvede imaginaciju u igru, neka krene da ide na mesto koje je sa verom imaginirala“. Kada se radi praktika i uspeva igra Volje i Imaginacije (ova je ženska) bez da se pomera u krevetu, čuvajući san i imaginirajući mesto, uvlačeći u igru Volju i počeće sa odlučnošću da hoda; tako može da se ide gde god se zaželi. Nekim slučajem našao sam se u jednoj šumi i krećući se putem govorilo mi se o jednoj planini; pošto je mesto bilo opasno, rešio sam da ga ispitujem u Astralu. Imaginirao sam planinu, video sam maglu, neke monumentalne lestvice i grupu pristalica (adepta); ušavši u to mesto dali su mi kašiku meda, hrana Bele Lože i Hleb Mudrosti, potom su mi rekli da se pročistim ricinusovim uljem da bih pročistio želudac. Sledećeg dana izašao sam iz tela, čiji sam želudac već pročistio. Video sam zvezde i uradio sam Runu Man; adepti su mi zapovedali da siđem u Paklene svetove; ušao sam u jednu oblast sa dubokim tminama gde su me napale neke strašne zveri. Bili su to moji Ja-ovi; trebalo je da prođem kroz vrata kroz kojih sam se teško provlačio, uskim putevima, a odande da izađem kroz jedno groblje. Sve što je povezano za „Ego“ jeste smrt i nesreća, jeste Mefisto, treba da se vrlo tegobno radi.

Samael Aun Weor
Tarot i Kabala, poglavlje 2.

*

code