Utvecklingen av hypofysen

Utvecklingen av hypofysen 850 480 Universal
Liggande i sin säng, med alla musklerna i sin kropp avslappnade, ska du slumra in under det att du tänker att den Helige Andes heliga eld kommer nedstigande från himlen och kommer in i ditt huvud genom tallkottkörteln. Känn hur denna eld översvämmar din hjärna och sätter den underbara tvåfärgade lotusen av ditt hypofyschakra, Profetens Öga, i rörelse, från vänster till höger. Se det fyllt av eld när det roterar över sig själv. Vokalisera i detta medvetandetillstånd stavelsen IN, så här: IIIIIIINNNNNNN Känn att du svävar i ett hav av eld. Denna övning bör vara i ungefär 30 minuter och bör göras innan man somnar, om det är möjligt vid samma tidpunkt, liggande i sängen. Anteckna följande dag i en anteckningsbok allt vad du har drömt, utan att berätta om dina intryck för någon och kommentera inte heller detta arbete som endast är till för att göra en hemlig studie av dig själv. Hypofysen är belägen mellan ögonbrynen.

Samael Aun Weor
Kristlig Aztekmagi, kapitel 3