Hur man leder de solära krafterna från solar plexus till de andra chakrana

Hur man leder de solära krafterna från solar plexus till de andra chakrana 850 480 Universal
Kundalini eller Våra Magiska Krafters Eldorm har ett stort förråd av solär energi i navelregionen, i solarplexuschakrat. Detta magnetcentrum är mycket viktigt i Invigningen för det är det som tar emot den ursprungliga energin som delar sig i tio praktfulla strålar. Denna ursprungliga energi cirkulerar genom de sekundära nervkanalerna och ger dem liv och ger näring åt alla chakrana. Solarplexus styrs av Solen. Om den studerande vill ha en vital klärvoajans som verkligen är objektiv, i ordets mest fullständiga bemärkelse, bör han/hon lära sig att leda den solära energin från dess förråd i solarplexus till pannchakrat. Mantrat SUIRA är den nyckel som tillåter oss att extrahera solär energi från Solens plexus för att leda den till centret i pannan. Vokalisera så här: SSOOIIIIIIIRRRRRAAAAAA, en timme dagligen. Resultatet kommer att bli väckandet av pannchakrat på ett positivt sätt. Om vi önskar oss solär energi till struphuvudets chakra, ska vi vokalisera SUERA, så här: SSOOEEEEEEERRRRRAAAAAA. Om vi behöver solärenergi till hjärtats lotus, ska vi vokalisera mantrat SUORA, så här: SSOOÅÅÅÅÅÅÅRRRRRAAAAAA. Allt sammanfattas i det stora SUARA, där den tystlåtne Gandharva -himmelsk musiker – finns, enligt Vedas och Shastas. Det är nödvändigt att veta hur man använder den solära energin som är bevarad i solarplexus. Det är lämpligt att aspiranterna till Invigningen lägger sig ner på rygg, med benen på sängen, knäna resta. Det är klart att man när man sätter fotsulorna mot sängen, blir knäna resta, riktade mot himlen, mot Urania. I denna position ska aspiranten föreställa sig att solenergin tränger in genom hans/hennes solarplexus och får det att vibrera och rotera, från vänster till höger, som visarna på en klocka nar vi ser den framifrån. Denna övning kan göras en timme dagligen. Det grundläggande mantrat för detta magnetcentrum är vokalen U. Denna vokal kan vokaliseras genom att förlänga ljudet, så här: OOOOOOO. Ett solarplexus som är ordentligt uppväckt ger liv åt alla chakrana i organismen på ett underbart sätt. På så vis förbereder vi oss för invigningen.

Samael Aun Weor
Det Fullkomliga Äktenskapet, kapitel 19