Πώς να φέρουμε τις ηλιακές δυνάμεις από το ηλιακό πλέγμα στα υπόλοιπα τσάκρας

Πώς να φέρουμε τις ηλιακές δυνάμεις από το ηλιακό πλέγμα στα υπόλοιπα τσάκρας 850 480 Universal
Η Κουνταλίνι ή Πύρινο Φίδι των δικών μας μαγικών δυνάμεων έχει μια μεγάλη αποθήκη ηλιακής ενέργειας στην περιοχή του αφαλού, στο τσάκρα του ηλιακού πλέγματος. Αυτό το μαγνητικό κέντρο είναι πολύ σημαντικό στην Μύηση γιατί είναι αυτό που λαμβάνει την πρωταρχική ενέργεια που υποδιαιρείται σε δέκα λαμπερές ακτινοβολίες. Αυτή η πρωταρχική ενέργεια κυκλοφορεί από τα δευτερεύοντα νευρικά κανάλια εμψυχώνοντας και τρέφοντας όλα τα τσάκρας. Το ηλιακό πλέγμα κυβερνάται από τον Ήλιο. Αν ο μαθητής θέλει να έχει μια πραγματικά αντικειμενική ισχυρή διόραση στην πιο ολοκληρωμένη έννοια της λέξης, πρέπει να μάθει να φέρει την ηλιακή ενέργεια από την αποθήκη του ηλιακού πλέγματός του μέχρι το μετωπικό τσάκρα. Το μάντρα ΣΟΥΪΡΑ είναι το κλειδί που μας επιτρέπει να εξάγουμε ηλιακή ενέργεια από το πλέγμα του Ήλιου για να την φέρουμε στο μετωπικό κέντρο. Φωνοποιήστε το έτσι: ΣΣΟΥΟΥΙΙΙΙΙΙΙΙΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑ, μια ώρα καθημερινά. Το αποτέλεσμα θα είναι η αφύπνιση του μετωπικού τσάκρα με θετικό τρόπο. Αν θέλουμε ηλιακή δύναμη για το λαρυγγικό τσάκρα, θα φωνοποιήσουμε το μάντρα ΣΟΥΕΡΑ, έτσι: ΣΣΟΥΟΥΕΕΕΕΕΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑ. Αν χρειαζόμαστε ηλιακή ενέργεια για τον λωτό της καρδιάς, θα φωνοποιήσουμε το μάντρα ΣΟΥΟΡΑ, έτσι: ΣΣΟΥΟΥΟΟΟΟΟΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑ. Τα πάντα συνοψίζονται στο μεγάλο ΣΟΥΑΡΑ, όπου, σύμφωνα με τις Βέδες και τα Σάστρα, βρίσκεται ο σιωπηλός Γκαντάρβα –ο ουράνιος μουσικός-. Είναι αναγκαίο να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε την αποθηκευμένη, στο ηλιακό πλέγμα, ηλιακή ενέργεια. Είναι βολικό οι υποψήφιοι για μύηση να ξαπλώνουν ανάσκελα, τα πέλματα πάνω στο κρεβάτι, σηκωμένα γόνατα. Είναι φανερό ότι βάζοντας τα πέλματα των ποδιών στο κρεβάτι, τα γόνατα μένουν σηκωμένα, δείχνοντας προς τον ουρανό, προς την Ουρανία. Ο υποψήφιος, σε αυτή τη στάση, θα φανταστεί ότι η ενέργεια του ήλιου διεισδύει από το ηλιακό πλέγμα κάνοντάς το να δονείται και να περιστρέφεται, από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως οι δείκτες ενός ρολογιού όταν το κοιτάζουμε μετωπικά. Αυτή η άσκηση μπορεί να γίνεται μια ώρα καθημερινά. Το βασικό μάντρα αυτού του μαγνητικού κέντρου είναι το φωνήεν ΟΥ. Αυτό το φωνήεν μπορεί να φωνοποιηθεί επιμηκύνοντας τον ήχο, έτσι: ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ. Ένα καλά αφυπνισμένο ηλιακό πλέγμα ενεργοποιεί υπέροχα όλα τα τσάκρας του οργανισμού. Έτσι προετοιμαζόμαστε για την Μύηση.

Samael Aun Weor
Ο Τέλειος Γάμος, κεφάλαιο 19