Kako preneti solarne sile iz solarnog pleksusa u druge čakre

Kako preneti solarne sile iz solarnog pleksusa u druge čakre 850 480 Universal
Kundalini ili Igniska Zmija naših magičkih moći ima veliki izvor Solarne energije u regionu pupka, u čakri solarnog pleksusa. Ovo je veoma važan magnetski centar u Inicijaciji, jer je on taj koji prima primarnu energiju koja se deli na deset divnih radijacija. Određena primarna energija kruži kroz živčane sporedne kanale oživljavajući i hraneći sve čakre. Solarni pleksus je pod vođstvom Sunca. Ako student želi da ima realno snažnu objektivnu ultravidovitost, u najpotpunijem smislu reči, treba da uči da vodi Solarnu energiju od njenog rezervoara u solarnom pleksusu sve do čeone tačke. Mantra SUIRA je ključ koji nam omogućuje da vadimo solarnu energiju iz solarnog pleksusa da bi je dovodili do čeonog centra. Vokalizirajmo ovako: SUIIIIIIIIII RAAAAAAA, jedan sat dnevno. Rezultat će biti buđenje čeone čakre na pozitivan način. Ako želimo solarne moći za grlenu čakru vokaliziraćemo mantru SUERA, OVAKO: SUEEEEEEEE RAAAAAAA. Ako nam je potrebna solarna energija za lotos srca vokaliziraćemo mantru SUORA, ovako: SUOOOOOOO RAAAAAAA. Sve se temelji na veliko SUA-RA gde se, po Vedama i Sâstrama, nalazi tihi Gandharva – nebeski muzičar. Potrebno je da znamo da koristimo sunčevu energiju koja je uskladištena u solarnom pleksusu. Dobro je da aspiranti Inicijacije legnu u decubitu dorsal-u, noge na krevetu, kolena. Jasno je da kada stopala nogu stoje na krevetu, kolena će biti podignuta, uperena prema nebu, prema Uraniji. Aspirant će, u ovom položaju, imaginirati kako energija Sunca prodire kroz solarni pleksus čineći da ovaj vibrira i da se vrti od leva nadesno kao skazaljke časovnika kog bismo gledali ispred nas. Ova vežba može da se radi svakog dana po jedan sat. Fundamentalna mantra ovog magnetskog centra je samoglasnik U. Ovaj samoglasnik može da se vokalizira produžavajući zvuk ovako: UUUUUUUUU. Dovoljno probuđen solarni pleksus, divno će animirati sve čakre organizma. Tako ćemo se pripremati za Inicijaciju.

Samael Aun Weor
Savršeni brak, poglavlje 19.