Guido Reni, Nő galambokkal / tanítvány megtanul segítséget kérni a Mély Belső Anyjától a saját pszichológiai hibáit megtestesítő energetikai entitások megértéséhez

Ima Isteni Anyához az én megértéséért

Ima Isteni Anyához az én megértéséért 850 480 Universal

A tanítvány megtanul segítséget kérni a Mély Belső Anyjától a saját pszichológiai hibáit megtestesítő energetikai entitások megértéséhez.

Először is, leül egy kényelmes fotelbe, és mélyrehatóan elemzi az egyik pszichológiai hibáját, amely ebben az időszakban a leginkább zavarja őt. Ha ez például a harag egyik hibájáról van szó, akkor elemezni fogja azokat a helyzeteket, ahol ez a hiba megnyilvánult, és figyelni fog a harag megnyilvánulásaira a gépezetének minden központjában. Elemezni fogja a gondolatokat, amelyeket ez az Én generál, az érzelmeket, amelyeket kivált, a helytelen viselkedést, amelyet produkál, az ösztönös központban és a szexuális központban való megnyilvánulásait.

A lényeg az, hogy a tanuló fájdalmat és bűntudatot érezzen azért, ahogyan a pszichéjében rejlő hibák miatt érez, gondolkodik és cselekszik.

Miután ez a reflexió megtörtént, a tanuló megidézi az ő Isteni Anyját a SOLU SIGI SIG mantra segítségével, amelyet így ejtenek:

SSSSZZZOOOOOOOLLLLLUUUUUUUUU,

SSSSSSZZZIIIIIIIGGGGGGGGGIIIII,

SSSSSSZZZIIIIIIIIIGGGGGGGGGGG.

Betűről betűre vokalizálja, minden egyes betű hangját hosszan elnyújtva, ahogyan az imént jeleztük. A fontos, hogy minden magánhangzó hangját megnyújtsuk. Az SZ hangzó olyan, mint egy édes és szelíd füttyszó.

A tanuló egyszerű szavakkal fényt, megértést és halált fog kérni tőle az éppen elemzett pszichológiai hibákhoz. Ezután a tanítvány békés elmével, mély meditációban marad. Ily módon a téves pszichológiai állapotainak megértése természetes módon fog eljönni.

Ugyanígy járunk el bármely más pszichológiai hiba esetében, bármi legyen is az (büszkeség, hiúság, bujaság, falánkság, gőg, arrogancia, lustaság, stb., stb.).

Tüzes rózsa, 31. fejezet
Ima Isteni Anyához az én megértéséért