Belova revolucija

Belova revolucija 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Belova revolucija

BELOVA REVOLUCIJA je privlačljiva knjiga, koja je sada predstavljena lepotom kojom nikada nije bila izdata i u kojoj će čitalac moći da otkrije veliku istinu večite borbe između svetlosti i tmine. Ovo borba je realnija od svakodnevnih problema sveta koji nas okružuju i događaju se u unutrašnjosti i u spoljašnjosti svakoga od nas. A plod ove borbe u unutrašnjosti svakoga od nas jeste, upravo, trijumf Bića ili Ne-Bića, onako kako nam veoma dobro objašnjava Vilijam Šekspir u svom Hamletu stavljajući u njegovu ruku simboličnu lobanju. U ovom delu V.M. Samael Aun Weor objašnjava nam kako je uspeo da nađe sjaj Večitog, bled ali prisutan, u unutrašnjosti jednog od najsnažnijih Demona i pospešujući ovaj plamen uspeva da ga uzdigne iz pepela i truleži pakla. Lepa i veoma prijatna priča, ispunjena zanimljivostima i anegdotama koja će nesumnjivo biti od maksimalne koristi čitaocu.

Onlajn čitanje