Αποκαλύψεις ενός Αβατάρα

Αποκαλύψεις ενός Αβατάρα 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Αποκαλύψεις ενός Αβατάρα

Αυτές οι σελίδες, βαπτισμένες αρχικά με τον τίτλο Μήνυμα των Χριστουγέννων 1967-1968, τίθενται σε ισχύ στον ΧΧΙ αιώνα εξηγώντας μας λεπτομερώς τον δρόμο της επιστροφής στο μεγάλο φως –από όπου προέρχονται τα πάντα– και τις τραγικές συνέπειες που επιφυλάσσονται για όλα τα ανθρώπινα όντα, αν συνεχίσουμε να αγνοούμε τις αιώνιες εντολές που πρέπει να μας οδηγήσουν στην αυθεντική ψυχική απελευθέρωση για την όποια μας μιλούν όλα τα ιερά κείμενα.