Otkrovenja jednog Avatara

Otkrovenja jednog Avatara 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Otkrovenja jednog Avatara

Ove stranice koje su na početku nosile naziv Božićne poruke 1967-1968, bivaju primerene u punom toku 21. Veka objašnjavajući nam detaljno put povratka ka velikoj svetlosti – iz koje sve proizilazi – i tragične posledice koje očekuju sva ljudska bića ako nastojavamo da ignorišemo večite principe koji treba da nas vode ka duševnom oslobađanju o kom nam govore svi sveti tekstovi.