Dijalog sa mojom dušom

Dijalog sa mojom dušom 1691 951 V.M. Kwen Khan Khu
Dijalog sa mojom dušom

Dijalozi sa mojom dušom delo je prepuno lirike, duhovitosti, inspiracije i poezije. U njemu autor rekreira svoja vlastita transcendentalna unutrašnja otkrića, izražavajući ih kroz kratke članke i učenja koja će ispuniti srce čitaoca.

U ovoj knjizi V.M. Kven Khan izražava svoju mudrost na slobodan način i upućuje na dušu onih koji znaju da prime njegove lepe reči i duboke koncepte, koji su preneti umešno i sa velikim doktrinarnim i književnim uspehom.