Sedam reči

Sedam reči 1135 638 V.M. Samael Aun Weor
Sedam reči

V.M. Samael Aun Weor nas izvanredno približuje do najuzvišenije ličnosti naše arijanske rase koja je poznata pod imenom Isus iz Nazareta ili Isus Hristos. Reč Hristos proizilazi od grčke Krestos i znači „Pomazanik”. Ali ko je ili šta je pomazao Majstora nad Majstorima, Velikog Kabira Isusa? Nema sumnje da je reč o istoj sili Duha koja je došla k njemu pretvarajući ga u autentičnog iluminata, nekog koji je, poznavajući savršeno najskrivenije misterije kreacije i samog Tvorca, predao jedno učenje bez premca.I predavao je postavljajući na scenu, u teatar života procese koje duša svakog autentičnog Inicijata treba da doživi i da umre za ono što je iluzorno, da bi transformisao mrak koji nas iscrpljuje u svetlost koja nas ispunjava. Posredstvom onih sedam reči koje je Majstor Aberamento – upravo Hristos – izgovorio na krstu, čitalac će na kraju da razume Veliko Delo koje je ovo Biće privelo do dobrog svršetka ispred naših očiju tako da onaj ko ima razumevanje, neka razume.

Onlajn čitanje