Tajne smrti

Tajne smrti 1142 642 V.M. Samael Aun Weor
Tajne smrti

Pod ovim naslovom čitalac će naći kompendijum zadivljujućih objašnjenja o misterijama života i smrti. V.M. Samael Aun Weor donosi čovečanstvu neprocenjivu mudrost, kao što je ova da spoznamo šta smo, šta je u nama zaista istinito, a šta je lažno; šta je večno, a šta je prolazno itd. Čak i više od toga, objašnjava nam realnost koju će naša duša, oslobođena veze sa telom, naći onda kada Anđeo smrti bude stigao da je oslobodi. Pomoću ovog dela čitalac će moći da se oslobodi ignorancije koja obavija proces dezinkarnacije za čovečanstvo i terora koje ona upliće prema humanoidima koji, budući da su udaljeni od svetlosti svojih Bića, žive poistovećeni sa stvarima života i zaboravljaju na delić entiteta kog svi mi imamo u unutrašnjosti.

Onlajn čitanje