Govori gnosticizam

Govori gnosticizam 1691 951 V.M. Kwen Khan Khu
Govori gnosticizam

Delo koje predstavljamo –Govori gnosticizam– ključno je za one koji žele da razjasne svoje metafizičke sumnje i bolje razumeju kako vreme u kojem živimo, tako i transcendentalna pitanja koja objašnjavaju misterije života i smrti.

U ovoj knjizi čitalac će pronaći stotine pitanja koja su postavljena autoru V.M. Kven Khan Khu, iz celog sveta i tokom poslednjih nekoliko godina. I zajedno sa ovim nesigurnostima, pronaći ćete odgovore pune mudrosti ovog autora koji ih, nakon poznavanja skrivališta inicijacijskog puta, pokazuje radi dobra onih koji žele da se usude da na njega stupe. Referentni priručnik koji će vam na zabavan i dubok način doneti odgovore na sve vrste pitanja.