Logos, mantra, teurgija

Logos, mantra, teurgija 1574 885 V.M. Samael Aun Weor
Logos, mantra, teurgija

Ovo je delo kojim svaka ozbiljna i istrajna osoba može da uvežba upotrebu Mantrične i Teurgijske nauke koje su toliko mnogo potrebne da bi se stupilo na putanje praktičnog okultizma. Ovo je knjiga koja nas uvodi u fascinantni svet mudre upotrebe verbuma da bi se tako proverile sve tvrdnje koje su bile izložene u pogledu višedimenzionalnog univerzuma u kom živimo i imamo našu egzistenciju.

Onlajn čitanje