Inhkarnirana mistička gracija

Inhkarnirana mistička gracija 1569 882 Lynn Hachey
Inhkarnirana mistička gracija

Ako je neko pretrpeo najzlonamerniju grdnju, odbacivanje i nerazumevanje popustljivih ljudi, to je bila Marija Magdalena.

Otkako ju je papa Grgur I identifikovao sa grešnicom iz Betanije, u šestom veku, ova sveta žena je pretrpela najgrozniju klevetu.

Danas, kada su neki već priznali veličinu ove žene, ovo čudesno delo dolazi da približi ljudima ono što je zapravo bila Marija od Magdale, čineći tako pravdu i čast jednoj od najuzvišenijih žena u istoriji.