Odisej i Neoptolem skidaju Herkulove strele sa Filokteta, Tailason- Autentično bratstvo među braćom

Šta realno znači da postoji autentično bratstvo među braćom

Šta realno znači da postoji autentično bratstvo među braćom 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Voljeni čitaoci:

Želim da do svih vas stignu ove refleksije u pogledu sledećeg:

ŠTA REALNO ZNAČI DA POSTOJI AUTENTIČNO BRATSTVO MEĐU BRAĆOM?

Pre svega, voljena braćo, dozvolite mi da vam kažem da je reč BRATSTVO latinskog porekla: FRATERNITAS, koje u prevodu znači BRATSTVO“

Od momenta u kom je V.M. Samael stvorio savremeni Gnosticizam, stalno je želeo da se sve duše koje bi prišle Gnozi preobraze zajedno sa našim učenjem u istinsku braću i sestre Tajnog puta. Ovo je bila stalna želja našeg Patrijarha. Ali, iako se dokazuje žalosnim da kažemo, za vreme njegovog života u ovom trodimenzionalnom svetu, naš Avatar nije uspeo da vidi ovaj toliko željni rod i, nasuprot, zbog grozote koju su devotani Gnoze priređivali jedni drugima, stigao je momenat u kom je Majstor Samael trebalo da kaže: „Imajući u vidu da devotani ovog učenja ne žele da umiru u sebi i da se vole kao prava braća, ne preostaje mi drugi izbor osim da izbacim iz našeg rečnika reč BRAT ili SESTRA i da zamenim ove vokabule sa rečima Gospodin ili Gospođa.“

Tako su prošle godine i, na kraju, kada je Majstor trebalo da napusti svoje fizičko telo, ne samo što je postojalo rasulo u tadašnjim gnostičkim grupama, nego, više od toga, stvorile su se bande koje su se međusobno veoma grubo napadale. Mi smo bili tužni svedoci one tragične panorame koja je trajala približno 30 ili 40 godina i koja je zamalo uspela da uništi naša učenja.

Danas, na svu sreću, nalazimo se u drugom vremenu, a stvari su se malo, ali ne mnogo, promenile, ali su se poboljšale. Pored svega toga, treba da kažemo istinu („ne postoje laži među braćom“) i ova istina često ima gorke i uznemirujuće nijanse. U prvom redu treba da vam kažem da:

 1. Ne postoji BRATSTVO u Gnozi onda kada se u našim redovima nalaze sumnja, nepoverenje, kleveta, izdaja, glasine, mrmljanje, zavist, mistični ponos, samodovoljnost, despotizam, laž, neverstvo i još deset hiljada korova više…
 2. Ne možemo govoriti o BRATSTVU, sa dubokim značenjem reči, onda kada zbog naših predrasuda, ne možemo da slavimo PRATIMOKSHU (PRATIMOKŠA) ili CEREMONIJU PRAŽNJENJA (ISPOVEDANJA), da bi nam bila od pomoći da izbacimo naše životinjske psihološke agregate koji zadržavaju ubuteljenu našu Svest. Nekoliko gnostičkih institucija svečano obavljaju PRATIMOKSHU, a devotan ide i klekne ispred jednog oltara i NA MENTALNOM NIVOU, PRIZNA POČINJENE DELIKTE. Ova stvar znači DA SE ISPOVEDAMO SA MLINSKIM TOČKOVIMA i SA PAPIRNIM HOSTIJAMA, jer se PRATIMOKSHA obavlja ili ne obavlja, ali ne treba da bude dvolična stvar koja jeste, ali koja u stvari NIJE… NEMOJMO ZAVARAVATI SAMI SEBE. (n.p.: PRATIMOKSHA je ritual u Trećoj komori, na kom se realno, glasno, ispovedaju)
 3. Ne postoji BRATSTVO tamo gde niko nikome ne može da poveri ličnu tajnu, zbog toga što onaj „niko“, pre ili kasnije, ispričaće sve drugima…Kako ćemo onda moći da obavimo PRATIMOKSHU?
 4. Istinsko BRATSTVO je ono u kom njegove komponente nisu ljubomora na ljubav jednih ili drugih, činjenica koja bi generisala stanje NEIZVESNOSTI koja bi učinila da se upitamo da li možemo da imamo apsolutno poverenje u tu sestru ili u tog brata…
 5. U legitimnom BRATSTVU ne postoje ZLOPAMĆENJA jer nas je ta i ta fraza koju je taj i taj izgovorio pre više godina. Ako gajimo zlopamćenja to je zato što je naše SAMOLJUBLJE od kamena i, u dotičnim uslovima, teško ćemo primiti pomoć od UNUTRAŠNJEG OCA-MAJKE.
 6. Na isti način, dokazuje se smešnim da čak i braća koja su učinila VELIKO UNUTRAŠNJE DELO ni na koji način ne žele da budu ISTINSKA BRAĆA sa drugom koji su ga isto tako osvojili. U ovom slučaju greška je teža, zato što ovi takozvani Majstori obeščašćuju svog Oca i svoju Majku neispunjavajući DESET svetih ZAPOVESTI.
 7. U jednom BRATSTVU svi njegovi integrisani treba da jednako vole sve one koji imaju ekonomske resurse i one koji nemaju, i da se sa njima ophode sa jednakim poverenjem. Ispred Oca svi smo mi jednaki, imamo ili nemamo ekonomska sredstva.
 8. Svi članovi autentičnog BRATSTVA stalno bi želeli da studiraju našu doktrinu budući preokupirani blagostanjem svoje ostale braće. Tamo gde vlada EGOIZAM i ono „Ja živim svoj život, ostalo me ne interesuje“ očevidno je da se nije razumelo šta znači BRATSTVO…
 9. U jednom BRATSTVU niko ne želi da profitira ni na čiji račun. Jedina stvar koja se traži to je radost koja izvire iz RECIPROČNE ljubavi koja se nudi, recipročno, jedni drugima.
 10. Onda kada postoji BRATSTVO, niko se ne boji da priča svoja animična iskustva koja je primio jer je siguran u činjenicu da ova iskustva neće probuditi u ostalima ZAVIST ili klevetu.
 11. Realno BRATSTVO zasniva se na našem Predsedniku utemeljivaču (V.M. Samaelu – za nas) i nikada nećemo da nesmotreno budemo NEZAHVALNI prema onome koji nam je predao JEDNO SVETO JEVANĐELJE za spas naših duša. Tamo gde postoje MITOMANI ili osobe pune MISTIČKOG PONOSA, nalazi se samo parazit IZDAJSTVA.
 12. Jedno ZDRAVO BRATSTVO nikada ne bi prihvatilo HIPOKRIZIJU, jer bi ova stvar značila da su naša osećanja LAŽNA. A ko to može da se približi do Oca ispunjen lažnim osećanjima? Nemoguće je. Enigme, enigme, enigme…!!!
 13. U snažnom BRATSTVU naši zagrljaji jesu iskreni, realni, duboki, a ako poljubimo sa ljubavlju brata ili sestru, nikada ne treba to da bude POLJUBAC JUDE, koji se potom pretvara u mrmljanje ili bolešljive komentare sa naše strane u odnosu na osobu koju smo poljubili.
 14. BRATSTVO proizvodi sjajno čudo, a to je da se ne osećamo sami u našoj tuzi, u našim psihičkim ili fizičkim agonijama, a ova stvar nas podstiče da obnovimo našu moralnu snagu i da nastavimo da se borimo na terenu naše egzistencije. U ovom slučaju, NIKADA SE NEĆEMO OSEĆATI SAMI.
 15. BRATSTVO nikada neće generisati apsurdno osećanje a to je DA TREBA DA PLATIŠ USLUGE KOJE SAM TI UČINIO, jer je LJUBAV NESEBIČNA, ništa ne traži za uzvrat.
 16. Veze istinskog BRATSTVA vodiće nas ka NEZAMISLIVIM POŽRTVOVANJIMA za ostalu našu braću ili naše sestre, oslobođeni od parazita LENJOSTI, NEMARNOSTI, KONFORMIZMA, NAPUŠTANJA DRUGIH itd, itd, itd.
 17. Kada pripadamo jednom BRATSTVU, reč OPROSTI MI TREBA DA BUDE PRIMLJENA iz sveg našeg srca i treba, REALNO, DA OPROSTIMO onima koji su nas, svesno ili nesvesno, na neki način ili u datom momentu ranili… Tamo gde postoji OPRAŠTANJE ne ostaju skrivena zlopamćenja koja prerušavamo u prividni UNUTRAŠNJI RAD, koji nije istinit. U ovom slučaju, ova stvar bila bi nazvana CINIZMOM.
 18. Niko, u legitimnom bratstvu, ne postavlja ZAMKE drugima da bi se posle sarkastično smejao osobi koju je napao. Ova stvar je specifična za VUKOVE U OVČIJEM KRZNU, a ne za autentičnu braću.
 19. VERNOST prati naše akcije u ozbiljnom BRATSTVU, a ova stvar čini da se osnažimo na terenu međusobnog POŠTOVANJA.
 20. U BRATSTVU ne postoje naše mentalne supozicije prema drugima, jer nam takva pretpostavljanja proizvode mentalne poremećaje, užasne samoće i stalnu tugu.
 21. BRATSTVO se hrani dobrom upotrebom reči, spokojstvom, jednostavnošću, obožavanjem LJUBAVI i svim onim što proizvodi mir u našem srcu.
 22. Sila BRATSTVA stvara veze koje se nikada ne prekidaju i koje nam donose DIVNE REKURENCIJE koje nam mogu pomoći da prevaziđemo mnogo karmičkih prepreka koje, verovatno, donosimo u našu egzistenciju.
 23. Naša STARIJA BRAĆA stvorila su sami sebe radeći na sebi samima na onom što ih sprečava da mogu da stignu da žive na terenu BRATSTVA.
 24. Navikavanjem sa BRATSTVOM, uspećemo da se približimo, svakog dana sve više, do svetih vibracija našeg Oca koji se nalazi u tajnosti, sve dok nam On bude dopustio da budemo JEDNO SA NJIM.
 25. BRATSTVO je bila snaga koja je održala ujedinjene onih dvanaest apostola sa svojim presvetim PRECEPTOROM (V.M. ABERAMENTOM), a ovo njihovo jedinstvo trajaće za vek vekova.

Sve dok ne budemo ispunili ove uslove koje smo napomenuli u ovim redovima, nećemo moći da govorimo o legitimnom BRATSTVU.

Ostavljam vam ovde nekoliko fraza za refleksiju:

Ljudi utvrđuju sami sopstvenu cenu (višu ili nižu kako im bolje izgleda), ali svako vredi onoliko koliko čini da vredi.“
Epictet

Ništa nije lakše nego biti pošten kada si bogat; teškoće počinju sa siromaštvom.“
Brueys

Oproštaj je vredniji od osvete, jer je prvo efekat slatke i humane prirode, a drugo je efekat zverskog i brutalnog organizovanja.“
Epictet

Vreme čini da se pojavljuju nove zamke čiju egzistenciju nikada nismo držali mogućom; ne treba da smatramo pobedu sigurnom sve dok borba ne bude stigla do svog kraja.“
Solon

SUPLEDITI QUARTUS SIMULANS IN CARMINE PLANCTUS.
-Udaraj, simulirajući četvrti udarac iz poslušnosti prema proročanstvu-
Kwen Khan Khu