Mantrički rečnik

Mantrički rečnik 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Mantrički rečnik

Mantra je moćna reč. Sva antička predanja govore, isto kao i hrišćanstvo, da je na početku bila reč i da je sve posredstvom nje bilo stvoreno. Današnjeg dana, materijalistička nauka nije našla materiju, umesto nje našla je samo vibraciju, pa je čak i sam Ajnštajn rekao: «Ništa se ne dešava sve dok se nešto ne pokrene». Ovo je moć reči. Buda Majtreja i Kalki Avatar – V.M. Samael Aun Weor – doneo je u moderna vremena mudrost verbuma, nudeći mnoštvo mantri kako bismo mogli da iskoristimo njihovu moć radi našeg dobra i radi dobra ljudske vrste. U ovom delu uredno su sabrane sve one mantre i objašnjena su njihova značenja i pravilan način izgovaranja. Nikada do sada magična moć mantričkog verbuma nije bila dostupna čitavom čovečanstvu i zajedno sa njom odgovornost za njenu pravilnu upotrebu.