Jagnje otvara knjigu sa sedam pečata, Matthias Gerung (Koja je priroda volje Oca)

Koja je priroda volje Oca

Koja je priroda volje Oca 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mnogo cenjeni prijatelji:

Dokazuje se da je oportuno da vam napišem nekoliko redova u pogledu:

KOJA JE PRIRODA VOLJE OCA?

Voljeni prijatelji, dokazuje se da je veoma teško da se donosi sud o prirodi volje BIĆA zbog toga što jednostavno, recimo na početku, BIĆE je BIĆE i razum BITI BIĆA treba da tražimo unutar Njega samog. Nemojmo nikada da zaboravimo da je BIĆE Bog u našoj unutrašnjosti, jedan od njegovih beskonačnih zrakova. Neosporna je činjenica da BIĆE poseduje veoma svete atribute koje mi, obični smrtnici, ne posedujemo zbog činjenice što pripadamo svetu relativnosti i, takođe, jer smo nažalost egoična ili egocentrična mnogostrukost.

Onda kada neka osoba realizuje unutrašnje Veliko Delo, stvari se menjaju, zato što autorealizovana osoba ima centre povezane sa sopstvenim BIĆEM koji su ranije bili uspavani. Reč je o magnetskom centru kog poseduje ljudsko biće (u latentnom stanju) usred grudi, tačnije u zoni tela koja je sa kabalističke tačke gledišta nazvana TIFERET. Kada neka autorealizovana individua želi da zna da li se BIĆE slaže sa nečim što želi da realizuje, dovoljno je da se koncentriše na ovu magnetsku zonui odande mu BIĆE saopštava da li se slaže ili ne.

Ono što zaista treba da nam bude jasno to je činjenica da je BIĆE potpuno umešano u našu egzistenciju, dopada nam se ili ne, ali ne uvek da bi nas potapšalo po ramenu, već takođe da bi realizovalo akorde sa Velikim Zakonom da bi smo platili određene karmičke dugove. Evo zašto je ljubav BIĆA prema nama SVESNA LJUBAV. Ljubav BIĆA ne može da shvati zemaljski humanoid jer ovaj humanoid i ne zna šta je ljubav.

Ali treba da znamo, strpljivi čitaoče, da je BIĆE, u skladu sa Velikim Zakonom, odredilo mesto u kom se rađamo ili smo se rodili. BIĆE unapred zna ako, sa karmičke tačke gledišta, treba da platimo naše određene dugove u zemlji u kojoj smo se rodili i smatra da je potrebno da nam se primeni ovaj lek. U isto vreme, BIĆE, a ne samo Ego, moguće da se nalazi iza naših bračnih poraza jer mi treba da okusimo karmičko čistilište koje zaslužujemo zbog činjenice što smo činili zla osobama suprotnog pola u drugim egzistencijama itd, itd, itd.

Na suprotnoj strani ovog rigoroznog objašnjenja potrebno je da takođe kažemo da ako smo imali sreću da upoznamo neku veoma ugodnu osobu u ovom svetu Maje, možda je to zahvaljujući nagradi koju BIĆE smatra da smo zaslužili jer smo učinili neka dobra dela ili je samo BIĆE zainteresovano da imamo veze sa tom osobom…

Jednom prilikom, pre nego što ću da idem na počinak, V.M. Samael i poslušni imali smo sledeći dijalog:

Majstor: – Da li znaš koga sam sreo prošle noći u unutrašnjim svetovima?

Učenik: – Ne, Majstore, ne znam…

Majstor: – Da li se sećaš Rafaela Romera Korteza, Bodisatve faraona Kefrena?

Učenik: – Da, Majstore, sećam se!

Majstor: – Prošle noći sudio mu je Veliki Zakon i, pošto sam bio njegov učitelj u starom Egiptu, zvali su me da budem prisutan tom procesu…

Učenik: – I šta se dogodilo, Majstore?

Majstor: – Njegovo sopstveno BIĆE zatražilo je od Gospode Karme da ga pošalju u ambis, jer je smatralo da je nepopravljiv slučaj za njegove planove!

Učenik: – Ali, Majstore, da li su mu tek sada sudili? Normalno, osobe umiru i suđeno im je odmah nakon smrti, ne razumem…!!!

Majstor: – Treba da znaš da Bodisatve nisu podvrgnute zakonima koji vladaju nad običnim osobama!

Učenik: – Razumem, Majstore, razumem! Šta se onda dogodilo, Majstore?

Majstor: – Zapravo je meni pripalo da ga vodim upravo do vrata pakla i, vrhunac, onaj Bodisatva je u tom momentu bio svestan…

Učenik: – Koliko je tužno, Majstore, čini mi se da je ova stvar tužna!

Majstor: – To je bila volja Oca, iako nam se čini okrutna.

Učenik: – Ali, da li je Rafael Romero Cortez završio onih svojih sto osam egzistencija?

Majstor: – Bodisatve nisu podvrgnuti onim sto osam egzistencija!

Učenik: – Aaaahhhh, ovo nisam znao, Majstore!

Majstor: – Sada znaš! Da li si razumeo?

Učenik: – Da, Majstore, razumeo sam!

Prema tome, poštovani čitaoče, BIĆE oslanja svoju volju na omniscijenciju i često ono što se nama čini čudno i okrutno, za BIĆE je apsolutna normalnost, imajući u vidu njegove buduće planove…

BIĆE može da dopusti sebi luksuz da planira, upravo sada, u ovom trenutku kada čitate ove redove, događaje za vašu sledeću egzistenciju, a mi nemamo ni pojma šta nam se dešava.

Drugačije je onda kada smo PROBUDILI SVEST, jer u ovom slučaju, pošto postoji stalna veza sa našom dubokom intimnom realnošću, možemo se povezati sa našim Ocem, razgovarati sa Njim i ispunjavati angažmane za ovaj momenat ili za kasnije…

Važno je da znamo, poštovani čitaoče, da se volja BIĆA oslanja na višu etiku koja nema nikakve veze sa moralom koji je do sada poznat čovečanstvu. Ne, BIĆE temelji svoju volju na bazi krajnjih ciljeva koji transcenduju ono što nazivamo MORALNO ili NEMORALNO, odluke BIĆA potčinjavaju se desideratima božanskog karaktera.

Vidimo drugi primer, voljeni prijatelji. Bodisatva one istorijske ličnosti nazvane NAPOLEON upotrebljavan je, do sada, od strane svog sopstvenog REALNOG BIĆA u skladu sa Božanskim Zakonom da kažnjava narode… Ova stvar mogla bi se činiti apsurdnom intelektualcima naše epohe, ali ne i Starijoj Braći Belog Bratstva. Dakle, Napoleon je za sobom vodio mnoge soldate u smrt. Ali ako se malo koncentrišemo na ovu ličnost, opazićemo čudne stvari kod nje. Na primer: Napoleon je voleo da u borbama sa sobom poveze naučnike, crtače, lekare itd, itd, itd. Sve ovo se dokazuje čudnim. I zahvaljujući ovoj Napoleonovoj idiosinkraziji, mladić Žan Fransoa Šampolion je mogao da dešifruje hijeroglife ispisane na znamenitoj Stela Rosetti, koju su u Egiptu našle njegove trupe. Na tom kamenoj ploči postoji napisan tekst na tri jezika, a to su:

  1. Hijeroglifski jezik.
  2. Demotički jezik (varijanta jezika Egipćana).
  3. Grčki jezik.

Pošto je Šampolion znao grčki, onda je mogao da razume o čemu je reč u tom tekstu napisanom na hijeroglifima i, kasnije, neposredno je razumeo jezik stanovnika KEM-ove osunčane zemlje. Evo ovde kako je Otac iskoristio onog Bodisatvu da bi učinio da mnoge osobe plate karmu i, takođe, iskoristio ga je da bi rasvetlio neke stvari koje su interesovale čovečanstvo…

Sledeći slučaj: Ceo svet poznaje istoriju Hitlera i teške posledice njegovih odluka. Razgovarajući jednoga dana sa našim Avatarom, objasnio mi je da je ovaj Bodisatva bio određen od strane Bele Lože da od Nemačke stvori jednu supersilu koju bi drugi narodi Evrope i sveta mogli oponašati. Radi toga obavljali su radnje u Agarti da bi Hitler stigao da osvoji nemačku magistraturu, stvar koja se i dogodila. Plan je bio da Hitler osvoji Beneluks (Belgiju, Holandiju i Luksenburg) i da osvoji Austriju, svoju domovinu. Misteriozno, iako je Nemačka bila pobeđena u Prvom svetskom ratu, niko nije mogao da razume kako je mogla da se podigne Nemačka i da se ponovo preobrazi u državu sa moćnom vojskom i superdisciplinovanim stanovništvom. Eksperiment je funkcionisao i mnoge mere nacističkog režima probudile su simpatije u drugim zemljama (uključujući Englesku, Sjedinjene Države itd, itd, itd). Kada je već Hitler uključio Austriju i Beneluks u Treći Rajh, onda je Crna loža stavila na njegov put jednog moćnog crnog maga koji je u istoriji ostao poznat pod imenom „čovek sa zelenim rukavicama“. Onaj crni mag se pretvarao da je poslat iz same Agarte i ubedio je Hitlera da je za njegov zadatak značajno da proširi Treći Rajh prema Istoku i da treba da zauzme Poljsku. Ovaj događaj nije prošao neopažen od strane Belog Bratstva i odmah su uskratili unutrašnju podršku Bodisatvi sa zemaljskim imenom Hitler. Zaključak: Hitler je zaboravio na sebe samog, nije se podvrgnuo naređenjima koja je na početku primio, a njegovi agregati POHLEPE, PONOSA, GNEVA i PREPOTENCIJE zaslepili su ga i odveli su ga na put ludila. Sada INVOLUIRA. U ovom slučaju očigledno je da Otac ne može da sarađuje sa buntovnim Bodisatvom i napušta ga samo BIĆE. Kada nas BIĆE napušta, grešimo u svemu što činimo, poštovani čitaoci…

Sve što sam ranije govorio trebalo bi da nam posluži da se upitamo:

Vredi li da dezintegrišemo ŽIVOTINJSKI EGO kog imamo u unutrašnjosti?

Vredi li da BUDIMO SVOJU SVEST?

Vredi li da imamo neposredan kontakt sa našim Realnim BIĆEM?

Odgovor je očevidan: DA.

Zato, setimo se onog iskaza našeg Patrijarha Samaela Aun Weora koji bukvalno ovako glasi: „Svaki projekat koji ne uzima u obzir otapanje životinjskog Ego-a iz naše unutrašnjosti, bilo koliko da je on lep, osuđen je na PORAZ.“…

Evo ovde nekoliko fraza za refleksiju:

Pobožnost i poslušnost: ovo su korenovi čovečanstva.“
Konfučije

Ne postoji strast koja će da oslepljuje kao što je ponos.“
Bretón de los Herreros

Ponos proždire sebe samog.“
Šekspir

Ne dopuštati ni savet ni ispravku sopstvenog dela, predstavlja pedanteriju.“
La Bruyère

SI TE FATA VOCANT.
–Ako te sudbine zovu–

NEKA VEČNA BLAGOSILJANJA BUDU NAD SVIMA VAMA.


Kwen Khan Khu