La Virgen de la rueca

Madona cu fus

Madona cu fus 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți cititori/cititoare,

Mă adresez vouă tuturor în ocazia de a vă trimite un comentariu ezoteric referitor la această operă transcendentală a V.M. Leonardo da Vinci intitulată…

…MADONA CU FUS

Înainte de toate, prieteni și prietene, este necesar să știm că tema Mamei Divine sau Stella Maris era ceva ce inspira profund mentalitatea și inima marelui artist Leonardo.

Unii investigatori ai acestui mare maestru al artei au considerat următoarele:

„Imaginea pictată de Leonardo o reprezintă pe Fecioara Maria cu copilul Isus, care privește cu nostalgie un fus pe care Fecioara îl folosește pentru a toarce. Fusul servește ca un simbol atât al caracterului domestic al Mariei cât și al crucii pe care Cristos a fost crucificat și poate de asemenea amintește de Moire sau Parce, reprezentate tradițional în mitologie ca ursitoare.

Obiectul susținut de copil are două bețe orizontale, unul în partea superioară și unul în partea inferioară de unde îl ține copilul. Acel obiect în trecut era folosit pentru a țese firul de bumbac, de aceea pictura a primit numele de Madona cu fus; dar totodată obiectul se preschimbă într-o Cruce care indică minunat spre partea munților stâncoși din fundal.”

Însă, dincolo de toate aceste speculații mentale este necesar să vedem mesajul pe care în mod ascuns V.M. Leonardo a vrut să-l lase moștenire umanității pentru posteritate. De aceea, trebuie să subliniem că munții care se văd în fundalul acestei opere picturale simbolizează înaltele culmi relaționare cu hotărârea de a fi ales Calea Seacă sau Calea Directă despre care ne vorbește în mod profund Ars Magna sau Arta Alchimică.

Copilul Cristos pe care îl vedem pe această pânză are în mâinile sale o mică cruce care la rândul ei este legată, în structura sa, cu ceea ce numim fus, pentru a ne indica faptul că destinul V.M. Aberamentho era deja predeterminat din înalt. De aceea acest copil se supune ordinului indicat de Theomegalogos pentru a preda umanității tot ceea ce semnifică Marea Operă interioară…… Și aceasta a fost tema centrală a teribilelor patimi pe care a trebuit să le trăiască fizic V.M. Aberamentho.

Este important, dragă cititorule, să știm că fusul a fost, de asemenea, asociat cu moartea care, din punct de vedere gnostic, o reprezintă parca milenară însărcinată să ne scoată din această lume iluzorie.

În fundalul acestei picturi artistul a lăsat să se întrevadă, pe lângă Calea Seacă arătată de munți, Calea Umedă, care este semnalată de un râu care curge șerpuind pe pământ. Acesta îl putem vedea în partea dreaptă a Fecioarei. Marele Maestru Leonardo a avut întotdeauna prezente cele două moduri de a parcurge Drumul Secret.

Pe de altă parte, este bine să indicăm că această operă picturală ne avertizează despre faptul că Cristosului intim, încă de la nașterea sa în inima Omului Solar, îi este foarte clar care va fi rolul său în ceea ce privește eliberarea respectivului om. Cristosul intim cunoaște la perfecțiune exterioarele exterioarelor și interioarele interioarelor, așa cum ne exprimă V.M. Samael Aun Weor în opera sa postumă Pistis Sophia dezvăluită.

Părul Mariei este împletit, iar aceasta în Alchimie simbolizează încrucișările neîncetate de Sulf și Mercur în anatomia ocultă a Adeptului.

De asemenea putem observa că pe această pânză da Vinci a arătat-o pe Devi-Kundalini cu un văl care îi acoperă o parte a capului până la punctul dintre sprâncene. Acesta este vălul lui Isis, despre care se spune că este cea căreia niciun muritor nu i-a ridicat vălul.

De asemenea, veșmântul binecuvântatei Ram-IO este alcătuit dintr-un fel de cămășuță neagră –funebră– iar restul corpului îi este acoperit cu o tunică albastră ca cerul pentru a ne indica faptul că Dumnezeul Mamă este Regina din Înalt.

Este important să știm că Maestrul Leonardo cunoștea la perfecție mitologiile și povestirile de caracter ezoteric. Prin urmare, faptul că mica cruce pe care o ține copilul Cristos este, deopotrivă, parte dintr-un fus este pentru a ne relaționa cu povestea Frumoasei Adormite. Cu toții știm că Frumoasa Adormită a intrat într-un somn din cauză că vârful fusului –să se citească: desfrâul– i-a intrat în deget. Începând din acel moment a fost imposibil să fie trezită din acea toropeală. Totuși, o legendă vorbea despre faptul că ar fi putut fi trezită doar de către un prinț care ar fi sărutat-o. Acest prinț trebuie să se înțeleagă ca fiind Buddhi din fiecare dintre noi. Însă, orice parte autoconștientă și autonomă a FIINȚEI noastre se va pune în acțiune doar dacă Cristosul intim i-ar porunci-o. În cele din urmă, acel prinț a sărutat-o și ea s-a trezit din acel somn profund. Evident, grație IUBIRII SORĂ CU MOARTEA, este posibil să reducem la praf cosmic agregatele noastre infernale care ne mențin psihicul adormit de milenii. Frumoasa adormită este Esența noastră care și-a pierdut inocența și puritatea atunci când ghimpele desfrâului a rănit-o.

Așadar, trebuie să înțelegem că Cristosul intim, pe măsură ce crește în interiorul ființei umane, o scoate pe aceasta din urmă din letargia sa egoică până când, în cele din urmă, obține libertatea divină. Acesta este motivul pentru care copilul Cristos din această pictură arată cu unul dintre degetele sale la puterea crucii, căci în încrucișarea lingam-yoni se află cheia pentru a abandona somnul milenar care ne ține prizonier sufletul. Acesta este misterul gnostic al Marelui Arcanum.

Trebuie să considerăm, de asemenea, că fusul, în acest caz, face referire totodată la roata Samsarei, în care sunt prizoniere sufletele. Și, grație Gnozei, Cristosul intim, prin a sa via crucis, ne eliberează de respectiva roată pentru a intra în împărăția eternității.

Iată, așadar, răbdătorule cititor, misterul care se află ocult în această grandioasă operă de artă regală.

NON PLUS ULTRA.
─„Nimic mai presus de aceasta.”─

FIE CA BINECUVÂNTĂRILE CELUI ATOTPUTERNIC SĂ VĂ ÎNSOȚEASCĂ DE-A LUNGUL VIEȚILOR VOASTRE.

Cu fraternitate,
KWEN KHAN KHU