La Virgen de la rueca

Madonna orsókkal

Madonna orsókkal 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók,

Ezen alkalommal eljuttatok hozzátok egy ezoterikus magyarázatot a Nt. Leonardo da Vinci ezen transzcendentális művéről, amelynek a címe…

… MADONNA ORSÓKKAL

Madonna orsókkal

Először is barátaim, szükséges tudnunk azt, hogy az Isteni Anya, avagy Stella Maris témája mélyen megihlette a nagy művész, Leonardo gondolkodását és szívét.

A művészet e nagy mesterének néhány kutatója a következőket állította:

„A Leonardo alkotta kép Szűz Máriát ábrázolja a csecsemő Jézussal, aki vágyakozva néz egy orsóra, amelyet a Szűz fonáshoz használ. Az orsó úgy Mária házias jellegének, mint a keresztnek is a szimbóluma, amelyen Krisztust keresztre feszítették, és talán ugyanígy a Moirákra, avagy a Párkákra is emlékeztet, akiket a mitológiában hagyományosan fonókként ábrázoltak.

A gyermek által tartott tárgynak két vízszintes pálcája van, egy a tetején és egy az alján, ahol a gyermek tartja azt. Ezen tárgyat régebben pamutfonal felfűzésére használták, ezért kapta a festmény a Madonna orsókkal címet; ám egyidejűleg a tárgy Keresztté válik, amely csodálatosan a háttérben lévő sziklás hegyek felé mutat.”

Ámde mindezen szellemi spekulációkon túl azonban szükséges látni azt az üzenetet, amelyet a Nt. Leonardo Mester rejtve az emberiségnek, az utókor számára akart hagyni. Ezért pedig hangsúlyoznunk kell, hogy ezen festmény hátterében látható hegyek azon magas csúcsokat szimbolizálják, amelyek a Száraz Út, avagy a Direkt Út eltökélt választásához kötődnek, amelyről az Ars Magna vagy az Alkímiai Művészet mélyen beszél nekünk.

A gyermek Krisztus, akit ezen a vásznon látunk, egy kis keresztet tart a kezében, amely egyidejűleg szerkezetében kapcsolódik annak a felépítéséhez, amit mi orsónak nevezünk, jelezve számunkra azt, hogy a Nt. Aberamentho Mester sorsa már a magasságból eleve el volt rendelve. Ezért engedelmeskedik ez a gyermek a Theomegalogosz által megadott parancsnak, hogy átadja az emberiségnek mindazt, amit a benső Nagy Mű jelent….. És ez volt a központi témája annak a szörnyű passiónak, amelyet a Nt. Aberamentho Mesternek meg kellett élnie.

Fontosnak bizonyul tudni kedves olvasó, hogy az orsót a halállal is kapcsolatba hozták, amelyet gnosztikusan az ezeréves párka jelképez, akinek az a feladata, hogy kivonjon minket ebből az illuzórikus világból.

A festmény hátterében, a hegyek által jelzett Száraz Út mellett a művész megjeleníti a Nedves Utat, amelyet egy folyó jelez, amely a földön kígyózik. Ezt a Szűz jobb oldalán láthatjuk. A nagy Leonardo Mester mindig is szem előtt tartotta a Titkos Ösvényen való haladás ezen két módját.

Másrészt jó rámutatni arra, hogy ez a képi mű arra figyelmeztet bennünket, hogy a benső Krisztus számára, a Szoláris Ember szívében való megszületésétől kezdve, nagyon is világos, hogy mi az ő szerepe az említett ember felszabadításában. A benső Krisztus tökéletesen ismeri a külsőségek külsőségeit és a bensőségek bensőségeit, ahogyan azt a Nt. Samael Aun Weor Mester a Feltárt Pistis Sophia című posztumusz művében kifejezte.

Mária haja fonatokban hull alá, és ez az alkímiában a Kén és a Higany szüntelen kereszteződését szimbolizálja az Adeptus okkult anatómiájában.

Megfigyelhetjük azt is, hogy ezen a vásznon da Vinci Devi-Kundalinit olyan fátyollal ábrázolta, amely a fejének egy részét, egészen a szemöldökéig eltakarja. Ez Ízisz fátyla, akiről azt mondják, hogy ő az, akinek egyetlen halandó sem emelte fel a fátylát.

Hasonlóképpen, az áldott Ram-IO öltözete egyfajta fekete ─gyász színű─ blúzból áll, testének többi részét pedig égszínkék köntös fedi, jelezve azt, hogy az Istenanya a Magasságok Királynője.

Fontos tudni, hogy Leonardo Mester tökéletesen ismerte a mitológiákat és az ezoterikus jellegű meséket. Ezért hát tény az, hogy a kis kereszt, amelyet a gyermek Krisztus tart a kezében, végső soron egy orsónak is a része, a Csipkerózsika meséjéhez kapcsolódik. Mindannyian tudjuk, hogy Csipkerózsika álomba zuhant, amikor az orsó szúrása -értsd: a bujaság- az ujjait megszúrta. Ettől a pillanattól kezdve lehetetlen volt felébreszteni álmából. Volt azonban egy legenda, miszerint csakis egy herceg ébreszthette fel őt, csókjával. Ez a herceg mindannyiunk Buddhijaként értendő. LÉNYÜNK bármely öntudatos és autonóm része azonban csak akkor lép működésbe, ha a belső Krisztus erre utasítja. Végül pedig az a herceg megcsókolta a lányt, és ő felébredt a mély álomból. Nyilvánvaló, hogy a HALÁL SZERETETÉNEK köszönhetően lehetséges kozmikus porrá zúzni pokoli aggregátumainkat, amelyek évezredek óta álomban tartják a pszichénket. Csipkerózsika a mi Esszenciánk, amely elvesztette ártatlanságát és tisztaságát, amikor a paráznaság fullánkja megsebezte.


Így kell hát megértenünk, hogy a belső Krisztus, ahogyan növekszik az emberben, kiemeli őt az egoista letargiájából, míg végül el nem éri az isteni szabadságot. Ez az oka annak, hogy a Krisztus gyermek ezen a festményen egyik ujjával a kereszt erejére mutat, mert a lingam-jóni keresztjében rejlik a kulcs ahhoz, hogy elhagyjuk az évezredes álmot, amely csapdába ejtette lelkünket. Ez a Nagy Arkánum gnosztikus misztériuma.

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy ebben az esetben az orsó a Szamszára kerekére is utal, amelybe a lelkek be vannak zárva. És hála a Gnózisnak, a benső Krisztus az ő keresztútján keresztül megszabadít minket ettől a keréktől, hogy beléphessünk az örökkévalóság királyságába.

Íme tehát türelmes olvasó a rejtély, amely a pompás művészet e grandiózus alkotásában rejlik.

NON PLUS ULTRA.

─”Semmi sem áll ezen felül”─.

A MINDENHATÓ ÁLDÁSA KÍSÉRJEN EGÉSZ ÉLETETEKBEN.

Testvéri üdvözlettel,

KWEN KHAN KHU