Apologie gnostică a Eternului Feminin

Apologie gnostică a Eternului Feminin 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Apologie gnostică a Eternului Feminin

O operă destinată deschiderii porților înțelegerii tuturor studenților Gnozei către adevărurile ascunse din toate religiile, miturile și teogoniile, în care apare adeseori ca și protagonistă femeia, fie ea umană sau divină. Misterele pe care le cuprinde Eternul Feminin și particularitățile muncii pe care trebuie să o facă femeia pe drumul ezoteric sunt clarificate în paginile de aur ale acestei cărți