Esoterism și Pseudoesoterism

Esoterism și Pseudoesoterism 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Tradiția hermetică este acel sistem doctrinar care este capabil să-l lege sau să-l relege pe om cu identitatea sa originară, cu Ființa sa Reală Interioară, Ființa Reală despre care vorbește filosofia, prin intermediul unor parametri inițiatici, parametri autentici, care se dezvoltă încetul cu încetul în interiorul unei persoane în mod practic, ceea ce ar însemna un proces inițiatic ce conduce, în cele din urmă, la Autorealizarea Intimă a acelei Ființe despre care vorbim.

O legitimă tradiție ermetică trebuie să fie compusă în forma și în fondul său din metode și sisteme capabile să obțină ceea ce budiștii numesc „decapitarea psihologică”, moartea eului însumi și a personalității subiectului practicant. Unită la aceasta, trebuie să fie prezentă știința Alchimiei, sau a transmutațiilor sau permutațiilor, și care are conotații de tip sexual; și trebuie să se manifeste iubirea dezinteresată pentru semenii noștri drept monedă de plată pentru Arhonții Legii sau ai Destinului, pentru ca să permită ca acea persoană să fie acceptată în Misterele Inițiatice, și să fie asistată și ajutată, de-a lungul vieții sale, pentru a atinge eliberarea.