Ember ember általi kizsákmányolása

Exploatarea omului de către om

Exploatarea omului de către om 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Dragi cititori/oare:

Îmi face enormă plăcere să vă trimit cuvintele Avatarului nostru ─V.M. Samael Aun Weor─ prin textul prezent care a fost publicat în revista Abraxas Nr. 11, în luna decembrie a anului 1966.

Este un articol foarte profund din punct de vedere etic, spiritual, antropologic și social. Are drept titlu:

EXPLOATAREA OMULUI DE CĂTRE OM

1. Viața a apărut pe planeta Pământ cu multe trilioane de ani în urmă, în calota polară nordică, pe INSULA SACRĂ, care a fost cândva situată în regiunea ecuatorială…

2. Axa planetei noastre Pământ este supusă unei schimbări periodice, în virtutea căreia poziția polilor și a ecuatorului se schimbă considerabil de-a lungul secolelor, ducând la rândul său la modificări foarte profunde ale vremii, capabile să explice de la sine fenomenele glaciare, adică acele perioade singulare pe care geologia le arată și în care țările meridionale ale Europei și Africii de Nord, de exemplu, au fost acoperite de zăpezi perpetue, cum sunt astăzi calotele polare, de-a lungul a milioane de secole, în timp ce regiunile arctice din Groenlanda, America de Nord, Siberia, Spitsbergen etc. s-au bucurat de o temperatură tropicală, despre care astăzi Paleontologia nu se mai îndoiește.

3. Revoluția axelor PĂMÂNTULUI este deja demonstrată, iar polii de astăzi au fost ecuatorul de ieri.

4. Ne putem permite să râdem de teoriile lui Darwin și de protoplasma științei materialiste, dar ar fi o prostie să ne batem joc de PRIMA RASĂ UMANĂ, de acea rasă originară PROTOPLASMATICĂ apărută din A PATRA DIMENSIUNE.

5. Unii înțelepți excepționali au putut să verifice singuri, studiind documente secrete, că prima formațiune socio-economică a fost regimul ECONOMICO-SPIRITUAL al comunității primitive, un regim minunat care a durat multe milioane de ani.

6. Nu a existat nimic sălbatic sau semisălbatic în rasa PROTOPLASMATICĂ a calotei polare nordice.

7. Rasa ORIGINALĂ PRIMITIVĂ a apărut din sânul fertil al celei de-a PATRA DIMENSIUNI, înarmată cu formidabile puteri psihice prin intermediul cărora au devenit adevărați REGI ai naturii.

8. PROȘTII SAVANȚI MATERIALIȘTI din această epocă dezastruoasă în care trăim, studiind rămășițele fosile ale raselor primitive europene din Epoca de Piatră, fac presupuneri stupide fără să știe că acele rase rupestre nu marchează un început, ci un sfârșit, pentru că acești oameni au fost ultimele vestigii deja degenerate ale celei de-a PATRA RASE care într-o zi a strălucit glorios pe continentul scufundat ATLANT.

9. Omul primitiv original al calotei polare nordice nu a avut niciodată nevoie să descopere focul, îl cunoștea instinctiv și știa să-l folosească în mod inteligent.

10. Omul primitiv original nu a inventat niciodată arcul și săgeata, autorii acestei invenții au fost oamenii celei de-a TREIA RASE, locuitorii gigantici ai acelui mare continent care a existat în oceanul Pacific și care era cunoscut sub numele de MU și mai târziu cu cel de LEMURIA.

11. Agricultura precedă vânătoarea; Lemurienii erau practic fermieri, iar Atlanții practic vânători.

12. Conceptul că dezvoltarea vânătorii a dus la apariția creșterii primitive a vitelor nu este adevărat. Lemurienii nu erau implicați în principal în vânătoare și totuși erau păstori de turme.

13. Zootehnia primitivă precedă vânătoarea; Atlanții și Lemurienii au domesticit animale înainte ca vânătoarea să se dezvolte în lume.

14. Agricultura a avut mereu urcușuri și coborâșuri. Folosirea fiarelor ca forță de atelaj a făcut munca agricultorului mai productivă din timpurile primitive.

15. Cu milioane de ani înainte de menționata Epocă de Piatră, Atlanții și Lemurienii au învățat să înlocuiască fiarele cu mașini agricole.

16. Relațiile de producție din societățile primitive au fost întotdeauna rezultatul relațiilor sociale și spirituale.

17. Instrumentele de lucru din triburile țărănești din Lemuria au fost întotdeauna proprietate colectivă.

18. Instrumentele de muncă ale oamenilor care locuiau în orașele lemuriene erau uneori proprietate colectivă, alteori proprietate individuală.

19. Instrumentele de lucru ale comunităților lemuriene și atlante au fost de milioane de ori mai perfecte decât cele pe care le avem acum, în acest secol XX.

20. Dacă omul primitiv ar fi fost așa de slab și lipsit de apărare precum îl descriu fanaticii imbecili ai materialismului istoric, el ar fi cedat în lupta foarte inegală împotriva animalelor sălbatice și a naturii, sistemul său de viață în triburi sau grupuri i-ar fi fost de puțin folos sau chiar deloc.

21. În fiecare trib, administrarea colectivă a produselor de vânătoare, pescuit, hrană etc. era întotdeauna posibilă, în timp ce șeful de trib, guvernul, știa să respecte lucrurile, proprietatea comunității; dar când GUVERNUL pune mâna pe bogățiile comunității, un astfel de sistem eșuează lamentabil.

22. În societatea primitivă, munca fructuoasă și creativă a creat surplusuri bogate datorită sistemului simplu de cooperare, adică mulți oameni au efectuat aceeași muncă.

23. Acolo nu a existat nicio exploatare a omului de către om, iar membrii tribului își distribuiau alimentele între toți fără nicio problemă.

24. Este total fals să pretinzi că omul provine din MAIMUȚĂ; adevărul acestei chestiuni este că MAIMUȚA este fiul omului; un rezultat, o consecință a amestecării omului cu anumite fiare ale naturii.

25. Bărbații și femeile au fost întotdeauna grupați pentru a lucra în comun cu mult înainte de formarea proprietății.

26. Este clar că, în principiu, au fost grupați împreună pentru muncă doar membrii tribului, oamenii uniți prin legături de rudenie.

27. Pe măsură ce mijloacele de lucru au fost perfecționate, diviziunea naturală a muncii a apărut în grupuri: lucrătorii cei mai calificați, mai inteligenți, cu capacități tehnice mai mari, astăzi, ca și ieri, în urmă cu optsprezece milioane de ani, erau capabili să manipuleze mașini agricole, instrumente complicate, în timp ce aceia mai puțin calificați au continuat cu munci simple.

28. Împărțirea muncii a existat în toate timpurile, deoarece au existat întotdeauna diverse tipuri de muncă: agricultură, creșterea animalelor sau păstoritul, vânătoare, munci manuale diferite, diverse industrii etc.

29. Împărțirea între triburile fermierilor și triburile de păstori există și astăzi ca acum douăzeci sau treizeci de milioane de ani. În junglele profunde ale Amazonului și ale Africii trăiesc multe triburi, unele dedicate agriculturii, altele, animalelor sau vânătorii.

30. Diviziunea socială a muncii a existat dintotdeauna și este la fel de veche precum umanitatea.

31. Astăzi, ca ieri și în toate timpurile, diviziunea socială a muncii crește productivitatea; în fiecare țară, în fiecare comunitate, există întotdeauna un anumit exces, un anumit surplus de unele produse și cereri pentru altele; acest lucru a creat întotdeauna baza pentru schimbul comercial.

32. În toate timpurile, în toate epocile, oamenii au avut cicluri de evoluție și involuție, de civilizație și barbarie, și iar și iar după fiecare Epocă de Piatră au învățat să topească metalele și să facă instrumente, arme și vase de fier sau bronz.

33. Diferitele ramuri industriale ale umanității actuale au existat în forme mai avansate pe continentele scufundate ale Atlantidei și Lemuriei.

34. Este clar că progresul forțelor productive crește întotdeauna capacitatea productivă a omului și astăzi, ca și ieri, îi oferă întotdeauna mai multe articole de consum.

35. Munca în comun a creat capitalul colectiv. Munca individuală a creat capitalul individual.

36. Creșterea capitalului INDIVIDUAL a stabilit, de fapt, diferența dintre bogați și săraci.

37. Pe măsură ce forțele productive au progresat, individul a acumulat mai mult decât ceea ce avea cu adevărat nevoie pentru subzistența sa și apoi a cumpărat sclavi pentru ferma sa, a dat locuri de muncă altor supuși, a devenit stăpân și domn. Așa a apărut EXPLOATAREA OMULUI de către OM pe fața pământului.”

Samael Aun Weor

Vă las acum câteva cugetări pentru reflecție, dragi cititori:

„Conștiința este glasul sufletului, pasiunile cel al trupului. Conștiința are mai mult de o mie de limbi.”
Shakespeare

„Conștiința noastră este un judecător infailibil atâta timp cât nu am ucis-o.”
Balzac

„Conștiința pură este cea mai bună lege.”
Solon

„Fără concordanță nu poate exista niciun Stat bine guvernat, nici o casă bine gestionată.”
Xenofon

FIE CA EMANAȚIILE SUPREMULUI ARHITECT SĂ VĂ AJUTE PE TOȚI SĂ CREAȚI TEMPLUL SUFLETELOR VOASTRE!
KWEN KHAN KHU