Care este rolul nostru în aceste vremuri de pandemie universală?

Care este rolul nostru în aceste vremuri de pandemie universală? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Apreciați cititori/oare:

Mă apropii de voi pentru a vă trimite următoarea reflecție:

CARE ESTE ROLUL NOSTRU ÎN ACESTE VREMURI DE PANDEMIE UNIVERSALĂ?

De-a lungul istoriei umanității, cărțile sacre ale tuturor religiilor au arătat enoriașilor lor recomandări în favoarea adaptării la nenumăratele adversități pe care le-a suferit rasa umană, fie din cauza Karmei, fie din cauza Legii accidentelor. Este suficient să ne amintim, citind Vechiul Testament al Bibliei creștin-ebraice, acel episod referitor la ceea ce i s-a întâmplat marelui Inițiat Moise și faimosului său popor ales, alcătuit din evrei, fenicieni, greci, egipteni, mesopotamieni etc. Niciodată respectivul popor nu a fost doar de evrei, aceasta este o eroare gravă a exegeților timp de secole, din cauza lipsei Conștiinței de a putea să aprofundeze detaliile despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în acele vremuri.

În toate acestea sunt interesante două lucruri:

A. Se spune că în acele timpuri poporul ales era captiv al poporului egiptean și suferea de sclavie. Acest lucru s-a dovedit deja a fi o MINCIUNĂ ABSURDĂ, deoarece sclavia nu era cunoscută în Egipt, așa cum au confirmat istoricii și arheologii. Însă, da, a existat o intenție nesănătoasă de a face oamenii să creadă această versiune falsă a evenimentelor din partea anumitor interese meschine.

B. O astfel de captivitate și-ar avea sfârșitul dacă acei adepți ar urma regulile unui ELIBERATOR sau ale UNUI LIDER MISTIC, așa cum s-a dovedit a fi însuși MOISE.

Sclavia poporului ales trebuie interpretată ca fiind ÎNCHISOAREA ÎN CARE TRĂIM TOATE FIINȚELE UMANE, în timp ce suntem scufundați în noroiul MURDĂRIEI EGOICE. Este EGOUL cel care a ținut mereu umanitatea captivă și o face să sufere. Unii exegeți falși îl fac pe faraonul Ramses să apară ca tiranul care a scufundat poporul ales într-o durere permanentă, lucru care a fost, de asemenea, respins din punct de vedere istoric, deoarece nu există dovezi arheologice sau istorice care să demonstreze că ar fi existat acea TIRANIE SĂLBATICĂ.

Amintiți-vă că Egiptul a fost numit ȚARA ÎNSORITĂ A LUI KEM sau KEMET, ceea ce în egiptologie se traduce prin „loc de mâl negru sau ape negre”. Și, cu siguranță, acei Inițiați și întreaga umanitate au avut întotdeauna APELE MERCURIALE NEGRE din cauza Egoului animalic care a determinat o astfel de putrefacție a apelor sacre. Fără îndoială, vorbind ermetic sau, mai bine spus, ezoteric, dacă cineva năzuiește să fie salvat din Roata Samsarei sau Roata Fatalităților, trebuie să înceapă prin schimbarea culorii apelor sale, iar acest lucru se realizează, gnostic vorbind, prin TRANSMUTAREA ALCHIMICĂ A APELOR NOASTRE SPERMATICE, aceasta este cheia cuprinsă în celebrul ARCANUM A.Z.F.

Fără îndoială că MOISE, în mod curios, a fost întotdeauna tradus prin „SALVAT DIN APE”, făcându-se aluzie la faptul inventat că mama sa Myriam ─să se citească: Maria, Ram-IO, Devi-Kundalini─ l-a pus într-un coș, fiind copil, și soția unui faraon l-a luat și ea a devenit progenitoarea lui. Acest lucru trebuie înțeles, răbdătorule cititor, pentru că MOISE, cu siguranță, a fost educat în înțelepciunea egiptenilor. Ei, Maeștrii egipteni, au făcut din MOISE un Hierofant magnific care a demonstrat, prin voința FIINȚEI sale Reale, că era pregătit să-i pună în DEȘERTUL ÎNȚELEPȚILOR ─să se înțeleagă: în al Doilea Munte─ pe toți aceia sau acelea care ar fi dorit să-l urmeze pentru a-i face să ajungă la PÂMÂNTUL PROMIS.

Aceste relatări biblice, la fel ca relatările multor cărți considerate sacre, sunt scrise de INIȚIAȚI sub formă de parabole sau metafore, pentru a fi interpretate de INIȚIAȚI, iar greșeala umanității noastre „academice” a fost întotdeauna să încercăm să le înțelegem literal, ceea ce este o greșeală foarte gravă. Cu siguranță că această interpretare literală a fost deja cauza multor războaie religioase care au provocat mii și mii și mii de morți din secole sau milenii trecute.

Ei bine, când Moise își începe predicile sale ─spun teologii inconștienți─ faraonul s-a supărat și a sporit suferința poporului ales. Figura faraonului trebuie interpretată aici ca exponent al puterii politice, ca imagine a vieții orizontale, ca acela care menține Conștiința maselor absolut adormită; deși un adevărat faraon nu a vrut niciodată să-și adoarmă supușii, pentru că tocmai datorită DISCIPLINEI EZOTERICE puternice Egiptul a devenit un imperiu care a durat TREI MII DE ANI, nici mai mult și nici mai puțin…

Considerente separate, stimate cititor, adevărul este că acel popor ales a decis în final să-l urmeze pe Moise în favoarea vântului sau împotriva tuturor vânturilor. Înainte, divinitatea trimisese diferite epidemii și plăgi asupra Egiptului, transformase apa potabilă în sânge etc., etc., etc., și toate acestea prin intermediul lui MOISE și a bastonului său. În fața tuturor acestor evidențe, poporul „ales” abandonează locul „apelor negre” ─sau KEM─ și urmează pașii pe care MOISE îi indica în timpul pelerinajului lor.

Foarte curios, făcând o paralelă cu toate acele istorii pe care ni le spune Biblia în capitolul „EXODUL”, umanitatea noastră actuală este, de asemenea, băgată în mlaștina FORNICĂRII, este prizoniera PASIUNILOR sale și știe doar SĂ SUFERE, SĂ SUFERE, SĂ SUFERE ETC. La fel, dragă cititorule, cerul a trimis acestei spițe contemporane UN SALVATOR, un GHID, UN AVATARA, iar acest Avatara a dezvoltat un corp extraordinar de doctrină pentru a scoate genul pseudouman din orbirea și animalitatea sa, pentru a-l ajuta să-și recâștige adevăratul statut de FIINȚĂ UMANĂ și să fie demn de a fi numit FIUL LUI DUMNEZEU…

Totuși, la fel ca în vremurile lui MOISE, oamenii, mulțimile, puneau mereu la îndoială MĂIESTRIA GHIDULUI LOR, în ciuda numeroaselor minuni pe care le făcuse în fața lor, la care MOISE a reacționat reamintindu-le promisiunea sa de a-i duce pe PĂMÂNTUL PROMIS. Chiar și așa, acei oameni, când MOISE a urcat pe MUNTELE SINAI ─să se citească: atunci când s-a aflat pentru un timp în lumile superioare de Conștiință─ masele acelea au ajuns să creadă că MOISE le-a abandonat și s-au dedicat din nou să dea frâu liber PREAIUBITULUI lor EGO ANIMALIC. Când Moise a aflat acest lucru atunci, după ce a primit deja DECALOGUL sau cele Zece Porunci care există și astăzi, a coborât de pe SINAI și a vorbit poporului său, condamnându-i cu insistență: „Cei care nu vor să urmeze legea vor muri prin voința Legii…” Ceea ce rezultă din această narațiune este că doar câțiva l-au urmat în cele din urmă pe liderul MOISE până la capăt și au ajuns la faimosul PĂMÂNT PROMIS, adică la AUTOREALIZAREA INTERNĂ A FIINȚEI.

Ce se întâmplă cu noi astăzi, ilustru cititor? Exact la fel. Am primit un corp de doctrină care nu a fost niciodată arătat lumii, am avut un Patriarh și Avatara trezit într-adevăr sută la sută, am primit mii și mii de practici pentru a verifica postulatele Gnozei, dar ACEST MEDICAMENT nu a ajuns în sufletele noastre. Totul a rămas ca O LECȚIE ÎNVĂȚATĂ PE DINAFARĂ ȘI NIMIC MAI MULT. Așa este starea noastră interioară. Așa-numiții CEI TREI FACTORI AI REVOLUȚIEI CONȘTIINȚEI îi cunoaștem din MEMORIE și facem paradă de ei în conferințele noastre publice sau în conferințele ONLINE, însă cât de mult am murit psihologic? Încercăm cu adevărat să trăim SUFERINȚE VOLUNTARE ȘI SACRIFICII CONȘTIENTE pentru a rupe voința EGOULUI nostru INFERNAL și a-l distruge mai târziu? Chiar SUBLIMĂM MUNCA NOASTRĂ ALCHIMICĂ sau este EGOUL CEL CARE FACE ALCHIMIA? Rugăciunile noastre către Dumnezeul-Mamă sunt constante pentru a o ruga să elimine din noi acele aberații la care am reflectat și le-am înțeles înainte? Etc., etc., etc… Enigme, enigme, enigme!

Se presupune că umanitatea noastră, ca parte a planurilor FRATERNITĂȚII ALBE, va experimenta din nou un EXODUS sau un EXOD pentru a obține o sămânță care să permită apariția viitoare A CELEI DE-A ȘASEA MARI RASE care are deja un nume și se numește KORADHI. Acest EXOD va fi alcătuit din colegi și colege care, într-adevăr, sunt într-un război permanent împotriva EULUI PLURALIZAT, însă ne întrebăm din nou: suntem în acel război permanent împotriva diavolilor noștri interiori sau facem doar o pantomimă? Iată aici dilema noastră: ÎNCĂ NU NE-AM DECIS ÎNTRE A FI ȘI A NU FI, după cum a subliniat Shakespeare la vremea sa…

A sosit momentul nostru, dragă cititorule! Este timpul SĂ NE DECIDEM pentru DUMNEZEU sau pentru SATANA! Nu există o a treia alternativă. Să medităm profund la acest lucru pentru că TIMPUL TRECE MAI RAPID DECÂT PRAFUL NOSTRU, să nu uităm!

În orice moment, se vor dezlănțui elementele și este deja timpul atunci să începem să ne reculegem în casele noastre și SĂ ÎNCERCĂM să trăim AUTOGNOZA, adică să palpăm abordările învățăturilor noastre, să le facem carne, sânge și oase… Binecuvântata Lojă Albă deja nu mai este interesată de răspândirea publică a celei DE-A CINCEA EVANGHELII, deoarece a văzut că, din păcate, această umanitate nu a răspuns apelului ei. Astfel, nu ne mai rămâne altceva decât SĂ NE INTERIORIZĂM, SĂ NE AUTODESCOPERIM, SĂ AUTOREFLECTĂM ȘI SĂ NE AUTOÎNȚELEGEM PROFUND, ADÂNC, ca SĂ NE NAȘTEM apoi PENTRU A DOUA OARĂ, după cum ne indică al doilea factor al REVOLUȚIEI CONȘTIINȚEI.

IN NECIS RENASCERE INTEGER.
─„În moarte să renaști intact și pur”─

Vă las acum câteva citate pentru reflecție:

„Vinovatul care se căiește, nu este încă pierdut.”
Democrit

„Mai mult decât un regret pentru răul pe care l-am provocat, pocăința noastră este o teamă de răul care ni se poate întâmpla.”
La Rochefoucauld

„O căință bună este cel mai bun medicament pentru bolile sufletului.”
Cervantes

„Dacă dragostea de virtute nu ne îndrumă, dacă nu suntem cinstiți decât din interes, vom fi vicleni, dar niciodată oameni adevărați ai binelui.”
Cicero

FIE CA GLORIA DUMNEZEULUI-TATĂ SĂ GHIDEZE PAȘII VOȘTRI ÎN MIJLOCUL TENEBRELOR!
Kwen Khan Khu