Profunzimile Psihologiei Umane

Profunzimile Psihologiei Umane 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

O persoană care vrea să fie ajutată, trebuie să aibă multă integritate, trebuie să iubească mult natura, inclusiv, în cadrul naturii, pe restul semenilor săi, nu doar cele trei regnuri ─mineral, vegetal, animal─ ci și regnul, între ghilimele, uman.

Trebuie să fie o persoană care să aibă năzuințe de a se depăși pe sine, pentru că acele năzuințe o vor ajuta să continue acolo unde va fi, făcându-și munca interioară, pentru a se transforma într-o persoană care se poate califica, în mod real, drept umanizată. Ar trebui să fie o persoană cu un profund sentiment de solidaritate.

Nu se poate crea o nouă civilizație dacă nu există integritate, iubire față de natură și multă solidaritate între diferitele ființe care ar dori să o formeze.