Mi a kötelességünk az egyetemes pandémia ezen időszakában?

Mi a kötelességünk az egyetemes pandémia ezen időszakában? 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók!

Azért szólítalak meg titeket, hogy eljusson hozzátok az alábbi elmélkedés:

Mi a kötelességünk az egyetemes pandémia ezen időszakában?

Az emberiség történelme során minden vallás szent könyvei tettek ajánlásokat az ő híveik számára az emberi faj által elszenvedett számtalan megpróbáltatáshoz való alkalmazkodás érdekében, legyen az akár a Karma, akár a Balesetek Törvényének következtében. Elég a keresztény-héber Biblia Ószövetségét olvasva emlékezni arra az eseményre, amely a nagy Beavatott Mózessel és az ő híres héberekből, föníciaiakból, görögökből, egyiptomiakból, mezopotámiaiakból stb. álló kiválasztott népével történt. Ez az említett nép soha sem kizárólag a zsidó volt, ez a Biblia értelmezők évszázadokon keresztül tartó súlyos tévedése, amelyet a Tudat hiánya miatt követtek el megakadályozva így azt, hogy el lehessen valójában mélyülni azokban az időkben valójában történtek részleteiben.

Az egészből két dolog érdekes:


A. A kiválasztott népről azt mondják, hogy azokban az időkben az egyiptomi nép foglyaiként rabszolgaságban szenvedett. Már bizonyított, hogy ez egy ABSZURD HAZUGSÁG, mivel Egyiptomban nem ismerték a rabszolgaságot, ezt a történészek és a régészek is megerősítették. Ugyanakkor igen, bizonyos kicsinyes érdekek miatt volt egy beteges szándék amögött, hogy elhitessék az emberekkel a tények ezen hamis verzióját.

B. Ez a fogság akkor érhet véget, ha a követők elfogadják egy FELSZABADÍTÓ vagy MISZTIKUS VEZETŐ szabályait, akiről kiderült, hogy maga MÓZES.

A kiválasztott nép rabszolgaságát úgy kell értelmezni, mint a BÖRTÖNT, AMELYBEN MI, EMBERI LÉNYEK MINDANNYIAN ÉLÜNK mindaddig, amíg az EGOIKUS TISZTÁTALANSÁG sarába vagyunk süllyedve. Az ÉN az, ami mindig is fogságban tartotta az emberiséget és szenvedést okozott neki. Néhány hamis exegéta úgy tűntette fel Ramszesz fáraót, mint a zsarnokot, aki folyamatos szenvedésbe süllyesztette a kiválasztott népet, ezt történelmileg szintén megcáfoltak, mivel nem létezik sem archeológiai, sem történelmi bizonyíték arra, hogy létezett volna ez a VAD ZSARNOKSÁG.

Emlékezzenek arra, hogy Egyiptomot KEM avagy KEMET NAPFÉNYES ORSZÁGÁNAK hívták, amit az egyiptológiában úgy fordítanak, mint ”a fekete iszap vagy a fekete vizek helye”, és bizony a Beavatottaknak és az egész emberiségnek mindig is FEKETE MERKÚRI VIZEI voltak az ÉN miatt, ami az említett szent vizek poshadását okozta. Kétségtelen, hermetikusan vagy jobban mondva ezoterikusan szólva, ha valaki vágyakozik a Szamszára Kerekéből, avagy a Sors Kerekéből való szabadulásra, azzal kell kezdenie, hogy megváltoztatja az ő vizeinek színét, és ez, gnosztikusan szólva, a SPERMIKUS VIZEINK ALKÍMIAI TRANSZMUTÁCIÓJA által érhető el, ez a híres A.Z.F. ARKÁNUMBA zárt kulcs.

Megkérdőjelezhetetlen, hogy furcsa módon MÓZEST mindig a „VIZBŐL KIMENTETT”-nek fordítják, arra a mondott tényre célozva, hogy anyja, Myriam – értsd: Mária, Ram-IO, Dévi-Kundalíni – kisbabaként egy vesszőkosárba helyezte őt, és egy fáraó felesége magához vette, és így gondviselőjévé vált. Ezt meg kell érteni, türelmes olvasó, hiszen MÓZES bizonyosan az egyiptomiak bölcsességében nevelkedett. Ők, az egyiptomi Mesterek csináltak MÓZES-ből egy csodálatos Hierofánst, aki Igaz LÉNYÉNEK akaratából nyilvánult meg, s aki fel volt készülve, hogy a BÖLCSEK SIVATAGÁBA – értsd: a Második Hegyre – vezesse mindazokat a férfiakat és nőket, akik követni akarták őt, hogy elvezesse őket az ÍGÉRET FÖLDJÉRE.

Ezeket a bibliai történeteket csakúgy, mint sok szentnek tartott könyv történeteit, allegóriák és metaforák formájában BEAVATOTTAK írták azért, hogy BEAVATOTTAK értelmezzék, és a mi ”akadémikus” emberiségünk hibája mindig az volt, hogy ezeket szó szerint próbálta értelmezni, ami egy nagyon súlyos hiba. Bizonyosan ezen szó szerinti értelmezés rengeteg vallási háborúnak volt már az oka, melyek ezer és ezer és ezer halált okoztak az elmúlt évszázadok és ezredek alatt.

Nos rendben, amikor Mózes megkezdte az ő prédikációit – mondják a tudatlan teológusok –, a fáraó feldühödött és fokozta a kiválasztott nép szenvedését. Úgy kell értelmezni itt a fáraó alakját, mint a politikai hatalommal kérkedőt , mint a horizontális élet jelképét, mint aki a tömegek Tudatát teljesen álomban tartja; noha egy igazi fáraó soha nem akarta elaltatni az ő alattvalóit, hiszen éppen az erős EZOTERIKUS FEGYELEM miatt vált Egyiptom egy nem több és nem kevesebb, mint HÁROMEZER ÉVEN át fennálló birodalommá…

Az eszmefuttatásokat félretéve, becses olvasó, az bizonyos, hogy a kiválasztott nép végül úgy dönt, hogy követi Mózest a szél irányában vagy minden széllel szemben. Korábban az istenség különféle járványokkal, csapásokkal súlytotta Egyiptomot, átváltoztatta az édesvizeket vérré, stb., stb., stb., és mindezt MÓZES és az ő botja által. Mindezen bizonyítékok hatására a „kiválasztott” nép elhagyja a ”fekete vizek” helyét – avagy KEM-et – és követi azokat a lépéseket, amelyeket Mózes az ő zarándokútja alatt kijelölt számukra.

Nagyon különös módon, párhuzamot vonva mindazokkal a történetekkel, amelyekről a Biblia az ”EXODUS” fejezetben mesél nekünk, a mi jelenlegi emberiségünk ugyanúgy a PARÁZNASÁG mocsarába van merülve, SZENVEDÉLYEI rabja és csak SZENVEDNI, SZENVEDNI, SZENVEDNI, stb. tud. Ugyanígy, kedves olvasó, az ég elküldött e jelenkori nemzetség számára EGY MEGMENTŐT, EGY VEZETŐT, EGY AVATÁRT, és ez az Avatár kidolgozott egy rendkívüli doktrínát azért, hogy az ál-emberi fajt kiszabadítsa vakságából és állatiasságából, hogy segítsen neki visszanyerni az ő valódi EMBERI LÉNY státuszát, és méltó legyen rá, hogy ISTEN FIÁNAK nevezzék őt…

Mindazonáltal éppen úgy, ahogy MÓZES idejében, a nép, a sokaság, az előttük véghezvitt számtalan csoda ellenére mindig megkérdőjelezte VEZETŐJE MESTERISÉGÉT, amire MÓZES válaszul emlékeztette őket ígéretére, miszerint elvezeti őket az ÍGÉRET FÖLDJÉRE. Ennek ellenére, azok az emberek, amikor MÓZES felment a SÍNAI HEGYRE – értsd: amikor egy ideig a Tudat felsőbb világaiban volt -, a tömegek azt gondolták, hogy MÓZES elhagyta őket és ismét HŐN SZERETETT ÁLLATI EGÓJUK szabadon engedésének szentelték magukat. Amikor MÓZES ezt megtudta, akkor, mivel már megkapta a máig létező DEKALÓGUST, azaz a Tíz Parancsolatot, lejött a SÍNAI HEGYRŐL és erélyesen elítélve őket így szólt népéhez: „Azok, kik nem akarják követni a törvényt, meghalnak a Törvény akarata által”… Ebből az elbeszélésből az következik, hogy néhányan végül a végsőkig követték MÓZES vezért és eljutottak a híres ÍGÉRET FÖLDJÉRE, azaz A LÉNY BELSŐ ÖNMEGVALÓSULÁSÁHOZ.

Mi történik velünk manapság, jeles olvasó? Pontosan ugyanez. Megkaptuk a világnak soha azelőtt be nem mutatott doktrinát, volt egy valóban száz százalékban felébredt Pátriárkánk és Avatárunk, ezer és ezer gyakorlatot kaptunk a Gnózis posztulátumainak igazolására, de a lelkünkhöz nem jutott el EZ A GYÓGYSZER. Az egész egy FEJBŐL MEGTANULT LECKE maradt ÉS SEMMI TÖBB. lyen a belső állapotunk is.

Az úgynevezett TUDAT FORRADALMÁNAK HÁROM TÉNYEZŐJÉT FEJBŐL ismerjük és hencegünk velük nyilvános előadásainkon vagy ONLINE előadásokon, de hányan haltunk meg pszichológiailag? Valóban próbálunk ÖNKÉNT VÁLLALT SZENVEDÉSEKET és TUDATOS ÁLDOZATOKAT megélni POKOLI EGÓNK akaratának megtörése és későbbi megsemmisítése érdekében? Valóban FINOMÍTJUK ALKÍMIAI MUNKÁNKAT vagy az ÉN AZ, AKI VÉGZI AZ ALKÍMIÁT? Folyamatosak Isten-Anyánkhoz szóló imáink, hogy könyörögjünk hozzá, hogy távolítsa el azokat az aberrációkat, amelyeken előzőleg reflektáltunk és amiket megértettünk? Stb., stb., stb. Rejtélyek, rejtélyek, rejtélyek…!

Azt feltételezik, hogy a FEHÉR TESTVÉRISÉG terveinek részeként, emberiségünk ismét meg kell tapasztaljon egy EXODUS-t, azaz kivonulást, hogy magot hozzon, ami lehetővé teszi a HATODIK NAGY FAJ jövőbeli megjelenését, aminek már neve is van, KORADHI-nak hívják. Ezt az KIVONULÁST olyan bajtársak és bajtársnők fogják alkotni, akik valóban állandó harcban vannak a TÖBBSZÖRÖS ÉN ELLEN, de újra megkérdezem magunkat: benne vagyunk a belső démonaink elleni állandó harcban, vagy csak pantomimozunk? Ez a mi dilemmánk: NEM DÖNTÖTTÜNK MÉG A LENNI VAGY NEM LENNI KÖZÖTT, ahogy azt Shakespeare hangsúlyozta az ő idejében…

Különös módon, éppúgy, ahogy Mózes idejében, miközben a ”kiválasztott” nép a spirituális vezért várta, amíg az a Sínai Hegyen volt, közben ők orgiákkal, dáridókkal, mindenféle őrültséggel, stb. foglalkoztak; ma ugyanez van, a népet, amely magként kellene szolgáljon a jövőbeli hatodik Nagy Faj számára, elnyelte az ENTRÓPIA, A BUJASÁG, A LUSTASÁG, A TORKOSSÁG, A HARAG és megannyi más gyom és, mindennek tetejében, társadalmunk INVOLUTÍV szakaszba lépett, ahonnan NINCS VISSZATÉRÉS utalva az abszurd jelenségre, melyet LMBT-nek neveztek kezdőbetűi miatt, melyek egy teljesen ZÜLLÖTT természetre mutatnak rá. A nép, amely a jövőbeli hatodik Nagy Faj magját kellene alkossa, nem szeret MEDITÁLNI, REFLEKTÁLNI, ELMÉLYEDNI A DOKTRINÁLIS ELVEINKBEN, MÉLYEN BEFELÉ FORDULNI, ÜGYELNI A SZÓRA, KIFINOMÍTANI TANTRIKUS ALKÍMIAI MUNKÁIT, stb. stb., stb. Ez lesúlytó kilátást fest…

Eljött a mi időnk, kedves olvasó! Itt az ideje eltökélni magunkat ISTEN előtt vagy a SÁTÁN ELŐTT, nincs harmadik opció. Meditáljunk mélyen ezen, mert az IDŐ GYORSABBAN MÚLIK, MINT A MI PORUNK, ezt ne felejtsük!

Bármelyik pillanatban elszabadulhatnak az elemek, itt az ideje tehát, hogy elkezdjük visszahúzódni otthonainkba és TÖREKEDJÜNK megélni az ÖNGNÓZIST, azaz megtapasztalni tanításaink elméleteit hússá, vérré és csonttá téve azokat…

Az áldott Fehér Páholyt már nem érdekli az ÖTÖDIK EVANGÉLIUM további nyilvános terjesztése, mivel látta, hogy sajnálatos módon, ez az emberiség nem válaszolt az ő hívására. Így hát csak az maradt nekünk, hogy BEFELÉ FORDULJUNK, FELFEDEZZÜK ÖNMAGUNKAT, az ÖNREFLEXIÓ ÉS ÖNMAGUNK MEGÉRTÉSE, MÉLYEN, MÉLYSÉGESEN, hogy aztán MÁSODSZOR is MEGSZÜLESSÜNK, ahogyan azt a TUDAT FORRADALMÁNAK második tényezője kijelöli számunkra.

IN NECIS RENASCERE INTEGER.
A halálban újjászületni ép és tiszta –

Hagyok most nektek néhány mondatot reflektálásra:

„A bűnös, aki bűnbánatot érez,még nem elveszett.”
Démokritosz

„Bűnbánatunk több mint az általunk okozott rossz megbánása, attól a rossztól való félelem, ami megtörténhet velünk.”
La Rochefoucauld

„A jó bűnbánat a legjobb gyógyszer a lélek betegségeire.”
Cervantes

„Ha nem az erény szeretete vezet minket, ha nem vagyunk becsületesek csak érdekből, ravaszak leszünk, de soha sem igazán jó emberek.”
Ciceró

AZ ISTENI ATYA DICSŐSÉGE VEZESSE LÉPTEITEKET A SÖTÉTSÉG KÖZEPETTE.

KWEN KHAN KHU