La Via Seca o Via Directa de la Alquimia

Concomitențe relevante despre Calea Seacă sau Calea Directă a Alchimiei

Concomitențe relevante despre Calea Seacă sau Calea Directă a Alchimiei 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Dragi cititori:

Vă trimit aceste reflecții cu privire la:

CONCOMITENȚE RELEVANTE DESPRE CALEA SEACĂ SAU CALEA DIRECTĂ A ALCHIMIEI

Când citim lucrările Părintelui Gnosticismului contemporan: V.M. Samael Aun Weor și, mai presus de toate, cele referitoare la NAȘTEREA SPIRITUALĂ ca unul dintre cei trei factori ai Revoluției Conștiinței, ne întâlnim atunci cu știința secretă și sacră a Alchimiei. În această știință sunt expuse două modalități de experimentare pentru devotul interesat de obținerea renașterii sale spirituale sau Piatra Filosofală. În această privință, mulți Maeștri ai artei transmutatorii a antichității vorbiseră deja, făcând aluzie la o serie de detalii de luat în considerare atunci când se ia decizia să se meargă spre realizarea Marii Opere interioare…

Chiar și alchimistul care a trăit la începutul secolului al XX-lea, numit Fulcanelli, în lucrarea sa Lăcașuri filosofale, a scris următoarele despre Calea Seacă:

 „Dar, spre deosebire de Calea Umedă, în care instrumentele din sticlă permit controlul ușor și observarea corectă, Calea Seacă nu-l poate lămuri pe operator la un moment dat al lucrării (să se citească: devotul primește foarte puține informații despre progresul muncii). La fel, deși factorul timp, redus la minimum, constituie un avantaj serios în practica lui Ars Brevis, pe de altă parte, necesitatea temperaturilor ridicate prezintă dezavantajul unei incertitudini absolute cu privire la progresul operațiunilor. Totul se întâmplă în cel mai profund mister din interiorul creuzetului: (să se citească: al sexualității), închis cu mare grijă, scufundat în centrul cărbunilor incandescenți.

Prin urmare, este important să fii foarte experimentat și să cunoști bine comportamentul și puterea focului, deoarece, de la început până la sfârșit, nu vei putea descoperi nici cea mai mică indicație. Toate reacțiile caracteristice Căii Umede (să se citească: Nirvanice) sunt indicate în autorii clasici, astfel încât este posibil ca artistul studios să dobândească puncte de referință destul de precise pentru a-l autoriza să-și întreprindă lunga și dureroasa operă. Aici, dimpotrivă, lipsit de orice îndrumare, călătorul, curajos până la îndrăzneală, pătrunde în acest deșert arid și ars. Nu există niciun traseu trasat, niciun semn sau un jalon; nimic mai mult decât inerția aparentă a pământului, a stâncii și nisipului. Strălucitul caleidoscop al fazelor colorate nu-i face mai plăcut câtuși de puțin mersul său indecis; (să se citească: nici măcar experiențele astrale nu-l informează despre drumul său); continuă orbește drumul său, fără nicio altă certitudine decât cea a credinței sale și fără nicio altă speranță decât încrederea în mila divină…”

Este incontestabil, răbdătorule cititor, că învățăturile predate de Avatarul nostru, așa cum a subliniat el însuși, aparțin Căii Directe sau Căii Seci pe care tocmai le-am expus în rândurile de mai sus. Este vorba deci despre un drum în care va trebui să trăim toate procesele arătate de Marele Kabir din Galileea într-o singură existență… Și aceasta se dovedește foarte dureros. Acest lucru trebuie avut în vedere.

Când subsemnatul a început să-și ridice Șerpii de Foc, la înălțimea șarpelui relaționat cu vehiculul meu ASTRAL, Adeptul care a ținut ceremonia, care indica sfârșitul călătoriei șarpelui menționat, mi-a spus următoarele în acel ritual:

─Trebuie să știți că toate procesele dumneavoastră, de-a lungul întregii vieți, vor fi însoțite de DURERI MORALE! Și a adăugat: ─Sunteți dispus să le trăiți?

Răspunsul meu imediat a fost:

─Da, sunt dispus!!! chiar știind ce mă aștepta…

Toate acelea s-au intensificat teribil când Ființa mea Reală a luat hotărârea de a merge pe Calea Directă. Atunci a trebuit să mă obișnuiesc cu amestecul de a trăi aceste mistere însoțite întotdeauna de durere, durere și mai multă durere.

Totuși, iată o întrebare, cititori și cititoare: de ce trebuie să fie asta așa, într-un mod atât de întortocheat?

Răspuns: păi, pur și simplu, pentru că Drumul Direct dorește să ne scoată din înfricoșătoarea roată a nașterilor și a morților ─să se citească: Samsara─ iar în acest scop trebuie să abandonăm scenariul cosmic pentru a ne stabili în AIN SOPH din Kabală. Aceasta este ceea ce se numește Eliberarea interioară…

Evident, ilustru cititor, Tatăl tuturor Luminilor este cel care trebuie să decidă ce cale alchimică va trebui să trăim, noi pur și simplu trebuie să ne supunem…, asta este tot.

Astfel, trebuie să ne pregătim profund, în mod psihologic, pentru a face față provocărilor pe care ni le aduce această Cale Ermetică.

Cu privire la asta, trebuie să știm că, pe măsură ce avansăm în această călătorie, vom trece prin agonie după agonie și asta ni se va părea, la un moment dat, ceva FĂRĂ SFÂRȘIT…

Vom fi dezbrăcați de legături și forțe afective care ne leagă de lucruri și oameni și toate acele desprinderi vor provoca în mod constant dureri înspăimântătoare și profunde amărăciuni în carnea noastră psihologică și animică…

Dacă vă scriu toate aceste lucruri, este doar cu dorința de a vă avertiza cu privire la această cale nenorocită care totuși este singura cale reală și adevărată care ne va conecta cu Tatăl nostru care se află în secret.

Așadar, nu va fi surprinzător faptul că aceia care au copii vor experimenta probabil, ca parte a vía crucis a lor, să-și vadă proprii descendenți devenind proprii lor iuda; sau poate că trebuie să vă confruntați cu trista realitate de a vedea că proprii voștri colegi de drum se îndreaptă spre un anumit punct, apoi aceștia NU VĂ VOR ÎNȚELEGE mai mult pentru că vor fi luat Calea Umedă ─Nirvanică─ și voi, poate, Calea Seacă… Toate acestea sunt aspecte pe care trebuie să le reflectăm pentru că, odată ce ne-am îmbarcat pe barca științei alchimice, nu mai există cale de întoarcere…

Angoasa, anxietatea, incertitudinea vor fi tovarășii tuturor celor care, dorind să facă o bună muncă interioară pe Calea Seacă, se tem că merg pe căi greșite. Culmea culmilor, Patriarhul nostru, V.M. Samael Aun Weor, a spus-o deja în operele sale: „Pe acest drum secret, când cineva crede că merge foarte bine, se dovedește că merge foarte rău, iar când credem că mergem foarte rău, atunci este probabil că mergem foarte bine!!!”

Așa sunt lucrurile, dragi prieteni!

De aceea, pentru a reuși în așa-numita MARE OPERĂ INTERIOARĂ, este necesar să ne protejăm împotriva dușmanilor secreți interni ─agregatele psihologice nedorite─ și externe ─precum Loja Neagră─ și pentru aceasta este necesar să ne rugăm Mamei noastre Divine și Tatălui nostru care se află amândoi în secret. Toate acestea ne vor întări CREDINȚA și aceasta va fi, pe acest traseu nesigur, ghidul nostru, farul nostru de lumină, steaua noastră luminoasă care va marca Nordul în fiecare moment al călătoriei noastre către FIINȚĂ…

Permiteți-mi să vă las câteva fraze pentru reflecție:

 „Când viața dă puteri, dă responsabilități împreună cu ele.”
Rómulo Gallegos

 „Pentru toate există un moment destinat și fiecare eveniment are timpul său destinat în cer.”
Eclesiastul

 „Nu există persoană înțeleaptă fără credință.”
Tertullian

 „Omul de credință este etern în speranța sa.”
Lucas Fernández de Ayala

QUEN QUINEQUIS, QUEN QUI MANES, IN XOCHITL IN CUICATEL
─„Numai din cer coboară florile, numai din cer coboară virtuțile” ─
Proverb nahua

KWEN KHAN KHU