Conștiința, inițierea șI limbajul!

Conștiința, inițierea șI limbajul! 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Apreciat cititor!

Vreau să vă trimit următorul mesaj în legătură cu:

CONȘTIINȚA, INIȚIEREA ȘI LIMBAJUL!

Stimat cititor:

Când am cunoscut Gnoza, ascultând de o chemare interioară care ne-a condus la ea, ne începem călătoria ezoterică încercând să ne întâlnim, într-o zi, cu FIINȚA noastră REALĂ. Sunt unii care încep această călătorie la o vârstă fragedă, alții la o vârstă matură și alții deja la bătrânețe.

În orice caz, interesant este să ne punem în contact cu veritas sapientia care ne conduce la studiul asupra sinelui însuși și la practica așa-numiților TREI FACTORI AI REVOLUȚIEI CONȘTIINȚEI. Atunci, dragă cititorule, începem ucenicia noastră cu fazele A, B și C ale învățăturilor noastre sacre, care devin grădinița călătoriei noastre. În această perioadă începem să ne hrănim cu terminologia gnostică și, la fel, începem încercând să ne antrenăm cu practicile proprii Evangheliei noastre.

Mai târziu, când suntem deja considerați cu adevărat interesați de studiile noastre, ni se dă Arcanul Arcanelor și cu această cheie sau secret intrăm în cea mai înaltă dintre toate magiile, care nu este alta decât suprasexualitatea.

Această Înaltă Magie începe să producă în noi diferite miracole, diverse metamorfoze, dacă o realizăm în conformitate cu regulile ermetice, merită să spunem, dacă suntem capabili SĂ ȘTIM CUM SĂ NE HRĂNIM CU PUTEREA ADEVĂRATEI IUBIRI, foarte îndepărtată, de altfel, de sexualitatea animalică.

Când, în sfârșit, suntem binecuvântați de Spiritul Sfânt și așa-numitul FOC SECRET al binecuvântatei noastre Mame interioare sau Stella Maris se trezește la baza coloanei noastre vertebrale, atunci se spune că am intrat cu adevărat pe Drumul Ermetic, înainte de a se produce un astfel de fenomen fiind încă CHELA sau aspiranți la Drumul Sacru. Când flacăra serpentină își începe călătoria prin nadisurile noastre vertebrale, atunci devenim ARHAT, adică cineva care este scăldat de forțele Spiritului Sfânt.

Când acest foc serpentin a străbătut întreaga noastră coloană vertebrală și acest lucru s-a petrecut în mai multe dintre vehiculele noastre, în afară de corpul nostru tridimensional sau material, atunci suntem numiți INIȚIAȚI, deoarece am primit INIȚIERI legate de procesele ȘERPILOR DE FOC și, mai târziu, ai ȘERPILOR DE LUMINĂ. În acest fel vom fi terminat ceea ce numim procesele corespunzătoare PRIMULUI MUNTE, vorbind în termeni sacri.

În timpul tuturor acestor procese sus-menționate, suntem instruiți în mod clar de Gurul nostru, V.M. Samael Aun Weor și de Tatăl-Mama noastră interioară. Însă, dacă am realizat un bun binom al NAȘTERII ȘI AL MORȚII, atunci, pe măsură ce se deschide calea care ne va duce la AL DOILEA MUNTE, instrucțiunile pe care le vom primi vor deveni tot mai secrete și limbajul care ni se va da va fi tot mai ascuns.

Aceasta înseamnă că, pe măsură ce TREZIM CONȘTIINȚA și suntem consumați de flacăra serpentină, lucrurile vor deveni pentru noi mai „labirintice” ─să folosim un termen─ și, în aceste circumstanțe, va trebui să fim la înălțime pentru a înțelege ce se dorește să ni se indice, altfel ne-am putea bloca în călătoria pe care încercăm să o ducem la bun sfârșit.

Pentru a fi mai clar în această chestiune, vă voi spune, de exemplu, că atunci când V.M. Samael i s-a recomandat, la jumătatea celui de AL DOILEA MUNTE, să-și reia lucrările alchimice, după o pauză magnetică de aproximativ opt ani, un Adept s-a apropiat de el și, arătându-i o ramură a unei plante aromate, i-a spus: „Trebuie să începi să te hrănești cu acest parfum…” Din fericire, prieteni și prietene, Maestrul Samael a înțeles intuitiv ceea ce voia să i se spună și a început din nou distilările sale.

Când s-a dorit ca subsemnatul să fie avertizat că intram în cel de-al DOILEA MUNTE, în afară de faptul că m-am văzut intrând într-un deșert pustiu, am fost primit de niște Adepți care, în mod misterios, mi-au spus: „Bine ați venit în Iugoslavia!” Când m-am întors în corpul meu fizic, acea propoziție îmi răsuna în cap și timp de câteva zile am încercat să-i găsesc adevăratul sens, până când în cele din urmă l-am găsit. Mi s-a spus: „Bine ai venit pe pământul care va deveni pentru tine precum un JUG PE DRUM”; Și într-adevăr așa a fost, dragă cititorule, totul a început să fie, așa cum spune maestrul Samael, „de culoarea furnicii” (anevoios)

Este necesar, pentru toate acestea, să ne adâncim în moartea noastră, astfel încât Conștiința noastră să se extindă și să putem fi ajutați atunci când ni se dau instrucțiuni sub formă cabalistică, fie sub formă de fraze sau simboluri… Cel care are înțelegere, să înțeleagă, și cel care are urechi, să audă, pentru că aici există înțelepciune…

Într-un alt moment al existenței sale, Maestrul Samael ne spune că, atunci când la nivel intern au dorit să-i reamintească angajamentele sale față de Fraternitatea Albă, i-au pronunțat următoarea propoziție: „Să nu uiți de TIJITLIS”…???

Cuvântul acesta, chiar dacă îl căutăm într-un dicționar rus, german, francez, spaniol sau chiar mongol, nu îl vom găsi niciodată, deoarece este un cuvânt care aparține limbii divine. Și ce înseamnă: TIJITLIS??? Răspuns: doctrină. I s-a spus că trebuia să continue să predea învățăturile gnostice… Nici mai mult și nici mai puțin… Și ce s-ar întâmpla dacă Conștiința noastră nu este la înălțimea acestei terminologii? Ei bine, pur și simplu, probabil ne-am rătăci, poate am sfârși făcând stângăcii sau abandonând drumul ermetic… Asta li s-a întâmplat la mulți care au vrut să câștige cerul gândindu-se doar la alchimia lor și uitând de NECESITATEA DE A MURI CLIPĂ DE CLIPĂ!!!

Celui care a atins deja Măiestria, de exemplu la sfârșitul celui de-al Doilea Munte, începe să i se vorbească la nivel intern într-un limbaj absolut criptic. Este evident, de asemenea, că dacă se atinge starea de Maestru Eliberat, lucrurile vor deveni tot mai obtuze pentru discernământul cu care este obișnuit animalul intelectual.

În opera sa CĂSĂTORIA PERFECTĂ, Avatarul ne spune, cu privire la toate acestea, lucruri precum următoarele:

„Dintre toate rugăciunile ritualice, Tatăl Nostru este cea mai puternică. Aceasta este o rugăciune magică de imensă putere. Imaginație, Inspirație, Intuiție, sunt cele trei drumuri obligatorii ale Inițierii.

Maestrul Huiracocha spune următoarele:

«Mai întâi este necesar să vedem în interior lucrurile spirituale și, apoi, trebuie să ascultăm Verbul sau Cuvântul Divin pentru ca organismul nostru spiritual să fie pregătit pentru intuiție.

Această Trinitate se găsește în primele trei cereri din Tatăl Nostru, să vedem:

–Sfințească-te numele tău!– adică, Verbul Divin, Numele Magnific al lui Dumnezeu, Cuvântul Creator.

–Vie Împărăția ta!– adică: prin pronunțarea Verbului, a mantrelor, vine la noi Împărăția Internă a Sfinților Maeștri.

–Facă-se Voia ta, precum în Cer așa și pe Pământ! În aceasta constă Uniunea cu Dumnezeu, totul fiind rezolvat.»

Cu aceste trei cereri, spune Krumm Heller, am cerut totul și, dacă într-o bună zi vom reuși, vom fi deja Zei și, prin urmare, nu mai trebuie să cerem.”

Iar Patriarhul ne adaugă într-un alt capitol al acestei mari opere:

„Când Inițiatul a fost iluminat de Focul Brahmanic, intră în Cercul Ezoteric sau Secret al Umanității. În acest Cerc întâlnim o familie inefabilă, formată din acei vechi Hierofanți care sunt cunoscuți în lume ca Avatari, Profeți, Zei etc.

Membrii acestei distinse familii se găsesc printre toate rasele avansate ale speciei umane. Aceste ființe sunt fondatori ai Budismului, Taoismului, Creștinismului, Sufismului etc., etc. De fapt, aceste ființe sunt puține, dar, în ciuda faptului că sunt atât de puține, sunt cu adevărat conducătorii și rectorii speciei umane.

Conștiința Cosmică are grade infinite de dezvoltare. Conștiința Cosmică a unui nou Inițiat este inferioară celei a unui Înger și cea a unui Înger nu poate avea dezvoltarea celei a unui Arhanghel. În aceasta există grade și grade. Aceasta este scara lui Iacob.

Se dovedește imposibil să se ajungă la Conștiința Cosmică fără Sfințenie. Este imposibil să se atingă Sfințenia fără Iubire. Iubirea este calea Sfințeniei. Forma cea mai grandioasă de manifestare a Iubirii se obține în timpul Magiei Sexuale. În acele momente, bărbatul și femeia sunt o singură ființă hermafrodită, teribil de divină.”

Astfel, stimat cititor, avem nevoie de MOARTEA INTERIOARĂ URGENT, astfel încât Conștiința noastră să se poată extinde, precum și de purificarea sau sfințenia noastră. Este esențial să creștem la nivel animic cu ajutorul focului, dar este, de asemenea, extrem de important ca edificiul nostru să fie bine construit pe pământul lui Saturn, pentru ca opera noastră să fie completă și aprobată de Zeii Sfinți…

Vă las acum câteva reflecții pentru a medita:

„Nu e suficient să obținem știință, trebuie să o și folosim.”
Cicero

 „Înțeleptul își amintește de trecut, se bucură de prezent și veghează asupra viitorului.”
Isocrates

„Înțelepciunea nu este altceva decât știința fericirii.”
Diderot

„Vorbim despre cel mai perfect grad de perfecțiune care poate fi atins în această viață, care este transformarea lui Dumnezeu.”
Sfântul Ioan al Crucii

Oremus
Coordonatorul vostru,
KWEN KHAN KHU